Ero sivun ”Komentorivikomennot” versioiden välillä

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
(Ak: Sivun sisältö korvattiin sisällöllä ”HYVÄSTI NUSSIJAT”)
Rivi 1: Rivi 1:
[[Komentorivin perusteet|Komentorivin käytön]] perusongelma on usein se, ettei tiedä mitä ohjelmia on käytettävissä. Tässä artikkelissa on listattuna tavallisimmat komentoriviohjelmat. Varsinainen ohjelman käyttöohje löytyy ohjelman omasta artikkelista. Suurinta osaa komentoriviohjelmista ei ole
+
HYVÄSTI NUSSIJAT
tarkoitettu käytettäväksi yksinään, vaan osana jotain suurempaa kokonaisuutta. Näitä kokonaisuuksia
 
hallitaan joko [[Komentorivin perusteet|putkituksen ja/tai komentorivikomentojonojen]] avulla. Käyttäjäkohtaiset komentoriviohjelmat (eli sellaiset, joita ei ole asennettu käytettäväksi koko järjestelmässä) sijoitetaan yleensä käyttäjän omaan ~/bin-[[Linuxin hakemistorakenne|hakemistoon]] vapaavalintaisella nimellä. Nimi ei saisi kuitenkaan olla sama kuin jo olemassa oleva komento.
 
 
 
== Missä hakemistoissa komentoriviohjelmat ovat? ==
 
Ilman hakupolkua käynnistettävät komennot löytyvät [[PATH]]-ympäristömuuttujasta. Tavallisella käyttäjällä sieltä löytyy yleensä ainakin seuraavat:
 
 
 
* /bin - komennot jotka tarvitaan järjestelmän käynnistämiseen ja hallintaan
 
* /usr/bin - käyttäjälle tarkoitettuja ohjelmia, jotka eivät ole järjestelmän perustoiminnallisuuden kannalta kriittisiä
 
* /usr/local/bin - tähän koneeseen erikseen asennetut ohjelmat
 
* /usr/X11R6/bin - [[X Window System|X]]-ikkunoinnin työkalut ja ohjelmat ([[X.org]]:n versiossa 7.0 ja sitä uudemmissa tämä hakemisto on poistettu)
 
 
 
Pääkäyttäjällä siellä ovat yleensä myös seuraavat:
 
* /sbin - järjestelmän perusylläpitotyökalut
 
* /usr/sbin - muut ylläpitotyökalut
 
* /usr/local/sbin - tähän koneeseen erikseen asennetut ylläpitotyökalut
 
 
 
Kunkin ohjelman sijainnin saa selville komennolla [[which]].
 
 
 
Katso myös: [[Linuxin hakemistorakenne]]
 
 
 
== Ajoympäristön tiedot ja ohjeistus ==
 
* [[alias]] - tekee komennolle aliaksen
 
* [[apropos]] - tekee hakuja komentojen nimiin ja kuvauksiin käyttäen hyväksi [[whatis]]in tietokantaa
 
* [[cd]] - vaihtaa työhakemistoa
 
* [[dmesg]] - näyttää järjestelmän lokitietoja
 
* [[env]] - listaa asetetut ympäristömuuttujat
 
* [[export]] - asettaa ympäristömuuttujan
 
* [[free]] - näyttää tietoja muistinkäytöstä
 
* [[info]] - näyttää komennon [[texinfo]]-ohjesivun
 
* [[man]] - näyttää komennon man-ohjesivun
 
* [[ps]] - näyttää listan järjestelmän prosesseista eli ajossa olevista ohjelmista
 
* [[pwd]] - näyttää nykyisen työhakemiston
 
* [[setenv]] - asettaa ympäristömuuttujan ([[csh]]-sukuiset komentotulkit)
 
* [[top]] - näyttää interaktiivisen listan järjestelmän prosesseista ja kuormituksesta
 
* [[uname]] - kertoo tietoja järjestelmästä
 
* [[uptime]] - näyttää järjestelmän päälläoloajan sekä kuormitustietoja
 
* [[whatis]] - kertoo lyhyesti komennon tarkoituksen pohjautuen [[man]]-sivuista tehtyyn tietokantaan
 
* [[whereis]] - näyttää komennon sijainnin [[PATH]]issa, sen lähdekoodin sijainnin sekä man-sivujen sijainnin
 
* [[which]] - kertoo mistä PATHin paikasta komento löytyi
 
 
 
== Arkistointi ja pakkaus ==
 
*[[bzip2]] [[bunzip2]] - kuten gzip mutta .bz2 pakkaukselle
 
*[[bzcat]] - tulostaa bzip2-pakatun tiedoston sisällön ilman erillistä purkuohjelmaa
 
*[[cpio]] - tar:in kaltainen paketointityökalu
 
*[[gzip]] [[gunzip]] [[zcat]] - Pakkaa tai avaa pakattuja tiedostoja (yleensä .gz pääte)
 
*[[tar]] - luo tai purkaa arkiston (yleensä .tar pääte)
 
*[[unrar]] - purkaa rar-paketteja
 
*[[unzip]] - purkaa zip-paketteja
 
*[[zcat]] - tulostaa gzip-pakatun tiedoston sisällön ilman erillistä purkuohjelmaa
 
*[[zip]] - pakkaa zip-paketteja
 
 
 
== Järjestelmän sammutus ja ajotasojen hallinta ==
 
*[[chkconfig]] - muokkaa System V -tyyppisen [[init]]in eri [[ajotaso]]issa käynnistettäviä palveluja ([[symbolinen linkki|symboliset linkit]] rc?.d-hakemistoissa)
 
*[[halt]] - sammuttaa järjestelmän
 
*[[poweroff]] - sammuttaa järjestelmän
 
*[[reboot]] - käynnistää järjestelmän uudelleen
 
*[[shutdown]] - sammuttaa tai käynnistää järjestelmän uudelleen
 
*[[telinit]] - vaihtaa [[ajotaso]]a ([[init]])
 
 
 
== Kuvatiedostojen muokkaus ==
 
* [[ImageMagick]] - ImageMagick-paketti sisältää runsaan joukon komentorivipohjaisia kuvankäsittelyohjelmia.
 
**[[animate]] - luo annetuista kuvista animaation
 
**[[compare]] - vertailee kuvatiedostoja
 
**[[composite]] - yhdistää kuvatiedostoja
 
**[[conjure]] - suorittaa Magick Scriptin Language -kielellä kirjoitettuja skriptejä
 
**[[convert]] - muuntaa kuvatiedostoja muodosta toiseen
 
**[[display]] - näyttää kuvan
 
**[[identify]] - tunnistaa kuvan tiedostomuodon ja muita ominaisuuksia
 
**[[import]] - ottaa kuvakaappauksen
 
**[[mogrify]] - muuttaa kuvan kokoa ja muokkaa kuvaa erilaisilla efekteillä
 
**[[stream]] - käsittelee kuvan pikselikomponentteja
 
* [[netpmb]] - hakemistossa /usr/bin on satoja ohjelmia joiden nimessä on pbm,ppm,pgm tai pam. Nämä ovat komentoriviltä ajettavia kuvankäsittelyohjelmia joilla kuvien kokoa, värejä ja tallennustapaa voidaan muuttaa tai tutkia.
 
 
 
Katso myös pääartikkeli [[Kuvankäsittelyohjelmat]].
 
 
 
== Käyttäjien ja ryhmien hallinta ==
 
*[[chsh]] - vaihtaa käyttäjän oletuskomentotulkin
 
*[[finger]] - kertoo tietyn käyttäjän tiedot (myös etänä)
 
*[[gpasswd]] - säätää ryhmä[[asetustiedosto]]jen /etc/[[group-tiedosto|group]] ja /etc/[[gshadow]] sisältöä lisäämällä ja poistamalla ryhmän jäseniä sekä ylläpitäjiä ja muuttamalla ryhmän salasanaa
 
*[[groupadd]] - luo uusia ryhmiä
 
*[[groupdel]] - poistaa ryhmiä
 
*[[groupmod]] - muuttaa ryhmän nimeä ja [[GID|ryhmätunnusnumeroa]]
 
*[[groups]] - listaa ryhmät, joihin käyttäjä kuuluu
 
*[[grpck]] - tarkistaa ryhmäasetustiedostojen syntaksin
 
*[[id]] - käyttäjän [[UID|tunnus]]- ja [[GID|ryhmätunnusnumerot]] sekä käyttäjänimen ja ryhmien nimet
 
*[[last]] - listaa käyttäjien viimeaikaiset sisään- ja uloskirjautumiset sekä järjestelmän käynnistykset ja sulkemiset
 
*[[lastb]] - listaa epäonnistuneet sisäänkirjautumisyritykset
 
*[[lastlog]] - näyttää, koska käyttäjät ovat viimeksi olleet sisäänkirjautuneina
 
*[[locale]] - näyttää locale-ympäristömuuttujien tiedot
 
*[[mesg]] - säätelee muiden oikeutta lähettää viestejä käyttäjän terminaaliin esimerkiksi [[write]]n avulla
 
*[[newgrp]] - liittää käyttäjän uuteen ryhmään kesken istunnon kysyen tarvittaessa ryhmän salasanaa
 
*[[passwd]] - käyttäjän salasanan muuttaminen
 
*[[su]] - vaihtaa nykyisen käyttäjän parametrina annettuun käyttäjään
 
*[[sudo]] - mahdollistaa tavalliselle käyttäjälle ohjelmien ajamisen [[root]]-oikeuksilla ilman rootin salasanaa
 
*[[useradd]] - käyttäjän lisääminen
 
*[[userdel]] - käyttäjän poistaminen
 
*[[usermod]] - käyttäjän tietojen muokkaus
 
*[[users]] - näyttää järjestelmään kirjautuneet käyttäjät
 
*[[vigr]], [[vipw]] - [[group-tiedosto|group-]] ja [[passwd-tiedosto]]n editointi lukituksia käyttäen
 
*[[w]] - näyttää tietoja järjestelmään kirjautuneista käyttäjistä
 
*[[wall]] - lähettää viestin kaikille käyttäjille
 
*[[who]] - näyttää lyhyet tiedot kirjautuneista käyttäjistä
 
*[[whoami]] - kuka minä oikeastaan olen?
 
*[[write]] - lähettää viestin toiselle käyttäjälle
 
 
 
Katso myös pääartikkeli [[Käyttäjien hallinta]].
 
 
 
== Laitteiden käyttö komentoriviltä ==
 
*[[cal]] - näyttää kalenterin
 
*[[chvt]] - vaihtaa [[virtuaaliterminaali]]a
 
*[[clear]] - tyhjentää ruudun
 
*[[date]] - kysyy tai asettaa kellonajan ja päiväyksen
 
*[[dd]] - tiedon kopiointi suoraan laitteelta tai laitteelle
 
*[[echo]] - tulostaa tekstin
 
*[[eject]] - avaa tai sulkee cd- tai dvd-aseman kelkan
 
*[[ghostscript|gs]] - muuntaa saamansa [[PostScript]]- tai [[PDF]]-tiedoston valitulle kuvauskielelle tulostusta varten
 
*[[gphoto|gphoto2]] - kuvien haku [[Usb-muisti|USB-massamuistitekniikkaa]] tukemattomasta [[digikamera]]sta
 
*[[hdparm]] - matalan tason kiintolevyasetuksien säätäminen
 
*[[hwclock]] - kysyy tai asettaa laitteiston kellonajan ja päiväyksen
 
*[[lp]] - merkkijonon/tiedoston syöttö tulostimelle
 
*[[volname]] - näyttää asemassa olevan CD- tai DVD-levyn taltionimen
 
*[[openvt]] - avaa ohjelman uuteen [[virtuaaliterminaali]]in
 
*[[reset]] - nollaa [[pääte]]-ikkunan esimerkiksi binääritiedoston tulostamisesta aiheutuvan sekoamisen jäljiltä
 
*[[stty]] - sarjaportin asetuksien muutos
 
*[[tee]] - jakaa putkitettavan syötteen kahteen eri kohteeseen
 
*[[tty]] - näyttää [[STDOUT]]iin liitetyn terminaalin [[laitetiedostot|laitetiedoston]]
 
*[[xargs]] - mahdollistaa putkitettavan syötteen välityksen riveittäin tai sanoittain
 
*[[RandR|xrandr]] - näytön asetusten muuttaminen ilman [[X]]:n uudelleenkäynnistystä
 
 
 
== Matematiikka ja lausekkeet ==
 
*[[bc]] - yksinkertainen komentorivillä toimiva laskin
 
*[[expr]] - suorittaa laskutoimituksia ja vertailee lausekkeita
 
*[[seq]] - luo joukon annettujen tietojen perusteella
 
*[[units]] - yksikkömuunnin
 
 
 
== Oikeudet ja omistajuudet ==
 
*[[chattr]] - asettaa tiedostojen attribuutteja [[ext2]]-, [[ext3]]- ja [[ext4]]-[[tiedostojärjestelmä|tiedostojärjestelmissä]]
 
*[[chgrp]] - muuttaa tiedoston tai hakemiston omistavan ryhmän
 
*[[chmod]] - muuttaa tiedoston tai hakemiston [[Tiedoston oikeudet|käyttöoikeuksia]]
 
*[[chown]] - muuttaa tiedon tai hakemiston omistajan
 
*[[umask]] - asettaa uusien tiedostojen oletusoikeudet
 
 
 
==Osioiden ja tiedostojärjestelmien hallinta==
 
*[[dumpe2fs]] - näyttää [[ext2]]- ja [[ext3]]-tiedostojärjestelmän tietoja
 
*[[fdisk]] - [[osiointityökalut|osiointityökalu]]
 
*[[fsck]] - tarkistaa tiedostojärjestelmän yrittäen korjata mahdolliset virheet
 
*[[mkfs]] - luo uuden tiedostojärjestelmän (vrt. DOSin format)
 
*[[mkswap]] - luo [[swap]]-tiedostojärjestelmän osioon tai tiedostoon
 
*[[mount]] - liittää tiedostojärjestelmän
 
*[[ntfs-3g]] - liittää ntfs-3g-ajuria käyttävän ntfs-tiedostojärjestelmän
 
*[[parted]] - [[osiointityökalut|osiointityökalu]]
 
*[[sfdisk]] - [[osiointityökalut|osiointityökalu]]
 
*[[swapoff]] - poistaa swap-osion tai -tiedoston käytöstä
 
*[[swapon]] - ottaa swap-osion tai -tiedoston käyttöön
 
*[[tune2fs]] - muokkaa [[ext2]]- tai [[ext3]]-tiedostojärjestelmien asetuksia
 
*[[tunefs.reiserfs]] - muokkaa [[Reiserfs]]-tiedostojärjestelmän asetuksia
 
*[[umount]] - irrottaa tiedostojärjestelmän
 
 
 
==[[Prosessi]]en ja töiden hallinta ==
 
*[[anacron]] - suorittaa komennon toistuvasti tiettyyn aikaan (jos kone ei ole tällöin päällä, siirtyy komennon suoritus)
 
*[[at]] - suorittaa komennon tietyn ajan kuluttua
 
*[[bg]] - siirtää prosessin (työn) suorituksen taustalle
 
*[[chroot]] - vaihtaa kaikkien lapsiprosessiensa [[juurihakemisto]]n
 
*[[cron]] - suorittaa komennon toistuvasti tiettyyn aikaan (jos kone ei ole tällöin päällä, jää komento suorittamatta)
 
*[[crontab]] - crontabin muokkain (käytetään komentojen ajastamiseen cronilla)
 
*[[exit]] - sulkee komentotulkki-istunnon
 
*[[fg]] - siirtää prosessin (työn) suorituksen edustalle
 
*[[jobs]] - näyttää tämänhetkiset työt
 
*[[kill]] - tappaa prosessin tai lähettää sille muun signaalin sen [[PID]]-numeron perusteella
 
*[[killall]] - tappaa prosessin sen nimen tai omistajan perusteella
 
*[[logout]] - kirjautuu ulos (toimii vain kirjatumiskomentotulkissa)
 
*[[nice]] - muuttaa prosessin prioriteettia
 
*[[nohup]] - käynnistää prosessin ilman riippuvaisuutta komentotulkki-istunnosta (prosessin ajo jatkuu, vaikka käyttäjä kirjautuisi ulos)
 
*[[pgrep]] - listaa tiettyjen käyttäjien käynnissä olevat prosessit
 
*[[pidof]] - näyttää prosessin PID-numeron
 
*[[pkill]] - tappaa prosessin sen nimen tai omistajan perusteella, pitkälti sama kuin killall
 
*[[ps]] - listaa järjestelmän prosessit tietoineen
 
*[[nice|renice]] - muuttaa jo ajossa olevan prosessin prioriteettia
 
*[[sleep]] - odottaa määritetyn ajan
 
*[[time]] - kertoo kauanko komennon suoritus kesti
 
*[[top]] - näyttää interaktiivisen listan järjestelmän prosesseista ja kuormituksesta
 
*[[wait]] - odottaa, kunnes määritetyn prosessin suoritus loppuu
 
*[[watch]] - suorittaa tiettyä komentoa ketjussa
 
 
 
== Tekstieditorit (tekstitila) ==
 
*[[ed]] - [[säännölliset lausekkeet|säännöllisiin lausekkeisiin]] pohjautuva rivieditori
 
*[[ex]] - rivieditori, [[vi]] ja [[vim]] pohjautuvat ex:iin
 
*[[emacs]] - edistynyt tekstieditori
 
*[[nano]] - helppokäyttöinen tekstieditori (kehitetty picon pohjalta)
 
*[[pico]] - helppokäyttöinen tekstieditori
 
*[[vim]] - edistynyt tekstieditori
 
*[[xemacs]] - Emacsista erityisesti [[X Window System|X]]:ää varten tehty versio; toimii myös tekstitilassa
 
 
 
==Tekstitiedostojen katselu ja tulostaminen==
 
*[[cat]] - tulostaa tiedoston
 
*[[more]] ja [[less]] - rivittää annetun tiedoston siten, että sitä voidaan selata ruudulla nuolinäppäinten avulla
 
*[[rev]] - tulostaa tiedoston rivit takaperin
 
*[[tac]] - tulostaa tiedoston takaperin aloittaen viimeisestä rivistä
 
 
 
== Tiedoston rivien lajittelu, vertaus ja haut ==
 
*[[cmp]] - vertaa kahta tiedostoa tavuittain
 
*[[comm]] - vertaa kahta tiedostoa riveittäin ja näyttää tuloksen sarakkeissa
 
*[[diff]] - vertaa kahta tiedostoa riveittäin
 
*[[diff3]] - vertaa yhtä tiedostoa kahta toista vastaan
 
*[[grep]] - päästää läpi vain rivit jotka täsmäävät tiettyyn ehtoon ([[säännöllinen lauseke]])
 
*[[sort]] - lajittelee rivit
 
*[[strings]] - näyttää binäärisen tiedoston sisältämät tulostuskelpoiset merkkijonot
 
*[[wc]] - näyttää tiedoston merkkien, sanojen ja rivien määrän
 
 
 
== Tiedostojen ja syötteiden muokkaus ==
 
*[[awk]] - muokkaa rivejä ja niiden sarakkeita
 
*[[banner]] - tekee ascii-taidebannerin annetusta merkkijonosta
 
*[[basename]] - poistaa syötteenä annetusta tiedostopolusta kaiken paitsi itse tiedostonnimen
 
*[[colrm]] - poistaa syötteen riveiltä tietyn merkkivälin
 
*[[cut]] - poistaa syötteen riveiltä kaiken muun paitsi määritellyn alueen (esim. merkkiväli tai sarake)
 
*[[dirname]] - poistaa syötteenä annetusta tiedostonnimestä kaiken paitsi hakemisto-osan
 
*[[expand]] - muuttaa tabit välilyönneiksi
 
*[[fmt]] - tekstin perusmuotoilu, mm. rivinpituuden muokkaus ja välilyöntien lisääminen kappaleen alkuun
 
*[[fold]] - pätkii tiedoston rivit tietyn pituisiksi
 
*[[iconv]] - tekee merkistömuunnoksia
 
*[[join]] - yhdistää tiedostojen samalla merkkijonolla alkavia rivejä
 
*[[nl]] - lisää tiedostoon rivinumerot
 
*[[od]] - tulostaa tiedoston oktaali-, heksadesimaali- tai desimaalimuodossa
 
*[[patch]] - muuttaa tiedostoa patch-tiedostoon pohjautuen
 
*[[paste]] - yhdistää tiedostojen rivejä
 
*[[recode]] - tekee merkistömuunnoksia
 
*[[sed]] - muokkaa rivejä
 
*[[split]] - jakaa tiedoston kahteen osaan
 
*[[tail]], [[head]] - näyttää rivejä alusta tai lopusta alkaen
 
*[[tr]] - poistaa tai muuntaa rivin merkkejä
 
*[[unexpand]] - muuttaa välilyönnit tabeiksi
 
*[[uniq]] - identtisten rivien sivuuttaminen/näyttäminen
 
*[[yes]] - tulostaa loputtomasti tiettyä merkkijonoa (oletuksena y:tä)
 
 
 
== Tiedostonhallinta ==
 
*[[cp]] - kopioi tiedostoja ja hakemistoja
 
*[[df]] - näyttää kaikkien [[mount|liitettyjen]] tiedostojärjestelmien koon ja täyttöasteen
 
*[[du]] - näyttää tiedostojen ja hakemistojen koon
 
*[[fdupes]] - etsii/poistaa samanlaiset tiedostot hakemistosta
 
*[[file]] - kertoo tiedoston tyypin
 
*[[find]] - etsii tiedostoja
 
*[[ln]] - tekee [[symbolinen linkki|symbolisia]] ja [[kova linkki|kovia linkkejä]]
 
*[[locate]] - etsii tiedostoja itse luomansa tietokannan perusteella
 
*[[ls]] - listaa hakemiston sisällön
 
*[[lsattr]] - listaa tiedostojen attribuutit [[ext2]]-, [[ext3]]- ja [[ext4]]-[[tiedostojärjestelmä|tiedostojärjestelmissä]]
 
*[[md5sum]] - laskee tiedostosta md5-tarkistussumman
 
*[[mkdir]] - luo hakemistoja
 
*[[mkfifo]] - tekee [[nimetty putki|nimetyn putken]]
 
*[[mv]] - siirtää tiedostoja ja hakemistoja
 
*[[readlink]] - näyttää [[symbolinen linkki|symbolisen linkin]] tiedot
 
*[[rm]] - poistaa tiedostoja ja hakemistoja
 
*[[rmdir]] - poistaa hakemistoja
 
*[[sha1sum]] - laskee tiedostosta sha1-tarkistussumman
 
*[[split]] - pilkkoo tiedoston tietyn kokoisiin paloihin
 
*[[touch]] - luo tyhjiä tiedostoja ja päivittää tiedostojen aikaleimoja
 
*[[tree]] - listaa hakemistojen sisällön puumuodossa
 
*[[unlink]] - matalan tason ohjelma tiedostojen poistamiseksi
 
 
 
== Verkko ==
 
* [[authbind]] - antaa tavallisille käyttäjille oikeuden käyttää alle 1024:n meneviä porttinumeroita
 
* [[curl]] - web-selainta emuloiva tiedostojenkopiontiohjelma
 
* [[DHCP|dhclient]] - hakee verkkoyhteyden asetukset DHCP:n avulla
 
* [[ifconfig]] - verkkoasetustyökalu
 
* [[iptables]] - palomuuriasetustyökalu
 
* [[iwconfig]] - verkkoasetustyökalu [[WLAN]]-yhteyksille
 
* [[netcat]] - [[TCP/IP]]-protokollaan liittyvä yksinkertainen syöttö ja tulostus
 
* [[netstat]] - näyttää tietoja järjestelmän verkkolaitteista ja -asetuksista
 
* [[ping]] - testaa verkkoyhteyttä etäkoneeseen
 
* [[rcp]] - tiedostojen kopiointi toiselle koneelle (ei salattu)
 
* [[rsh]] - etäkirjautuminen (ei salattu)
 
* [[scp]] - kopioi tiedostoja ssh:n yli
 
* [[ssh]] - ssh-asiakasohjelma, mm. etäkirjautuminen
 
* [[traceroute]], [[tracepath]], traceroute6, tracepath6 - näyttää ip-pakettien käyttämän reitin
 
* [[route]] - yhdyskäytäväasetukset (routing)
 
* [[whois]] - kertoo tietoja etäpalvelimesta
 
* [[wget]] - kopioi tiedostoja etäpalvelimelta (esim. [[HTTP]] tai [[FTP]])
 
 
 
== Ytimen moduulien hallinta ==
 
{{Moduulien hallinta}}
 
 
 
==Ääni ja video==
 
*[[amixer]] - äänenvoimakkuuden hallinta (mikseri)
 
*[[flac]] - [[FLAC]]-tiedostojen luonti, purkaminen ja muu käsittely
 
*[[lame]] - [[mp3]]-tiedostojen luonti, purkaminen ja muu käsittely
 
*[[mencoder]] - mplayeriin pohjautuva videoiden muunnostyökalu
 
*[[mpg123]] - yksinkertainen mp3-soitin
 
*[[mplayer]] - hyvin komentorivillä ja tekstitilassa käytettäväksi soveltuva mediasoitin
 
*[[ogg123]] - toistaa [[Ogg Vorbis]] -tiedostoja
 
*[[oggenc]] - Ogg Vorbis -pakkaus
 
*[[oggdec]] - Ogg Vorbis -purku
 
*[[sox]] - äänitiedostojen muuntaminen toiseen muotoon
 
 
 
==Katso myös==
 
*[[Komentorivivinkkejä]]
 
*[[Komentorivin perusteet]]
 
*[[:Luokka:Komentorivin perustyökalut|Komentorivin perustyökalut -luokka]]
 
*[[Bash-skriptaus]]
 
*[[Komentotulkki]]
 
 
 
==Aiheesta muualla==
 
*[http://linux.ilmainen.net/komennot.htm DOS- ja Linux-komentojen vastaavuudet]
 
 
 
[[Luokka:Komentorivi]]
 
[[Luokka:Ohjeet]]
 

Versio 26. lokakuuta 2008 kello 10.55

HYVÄSTI NUSSIJAT