Ero sivun ”MySQL:n käyttöönotto” versioiden välillä

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
p (jakeluspesifinen, pitää korjata joskus :))
p
 
Rivi 98: Rivi 98:
  Bye
  Bye


=PHPMyAdmin=
==PHPMyAdmin==


Helpompi tapa käsitellä tietokantaa ja oikeuksia on käyttää phpmyadmin sovellusta.
Helpompi tapa käsitellä tietokantaa ja oikeuksia on käyttää phpmyadmin sovellusta.

Nykyinen versio 16. marraskuuta 2020 kello 14.38

Jakelukohtainen.png
Artikkeli soveltuu vain tietylle jakelulle vaikka sen tulisi käsitellä aihetta neutraalisti. Sitä tulisi muuttaa siirtämällä jakeluriippuvaiset yksityiskohdat Jakelukohtaista kappaleen alle - tai koko sivu kyseisen jakelun alasivuksi.

Asenna MySQL jakelupaketin paketinhallinnasta. Redhatissa ja Fedora Coressa:

yum install mysql-server mysql php-mysql

Vastaavannimiset paketit löytynevät myös muiden jakeluiden paketinhallinnasta. Tarvittaessa MySQL:n voi tietysti asentaa myös virallisesta julkaisupaketista.

MySQL voidaan asettaa käynnistymään automaattisesti seuraavasti (RedHat ja Fedora):

chkconfig –-level 35 mysqld on

Vastaavasti Gentoossa

rc-update add mysql default

Käynnistä mysql-palvelin

service mysqld start

tai

/etc/init.d/mysql start

Tarkista että palvelu toimii:

$ mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with : or \q.
…
mysql>

Kirjaudu ulos ohjelmasta komennolla quit.

mysql> quit
Bye

Muuta MySQL:n pääkäyttäjän salasana (oletuksena tyhjä). Suorita alla olevat komennot ja korvaa uusi_salasana jollakin haluamallasi (riittävän vaikealla) salasanalla:

$ mysql -u root mysql
mysql> UPDATE user SET Password=PASSWORD('uusi_salasana')
-> WHERE user='root';
Query OK, 2 rows affected (0.02 sec)
Rows matched: 2 Changed 2 Warnings: 0
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Poistu MySQL:stä ja testaa, että pääset sisälle MySQL ohjelmaan pääkäyttäjänä (root) vain salasanalla.

mysql> QUIT
Bye
$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3 to server version: 3.23.56
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql>

Luo tietokanta nimellä mallidb

mysql> CREATE DATABASE mallidb;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

Näytä tietokannat:

mysql> SHOW DATABASES;
+-----------+
| Database  |
+-----------+
| mallidb   |
| mysql     |
| test      |
+-----------+
3 rows in set (0.00 sec)

Siirry "mysql"-kantaan

mysql> USE mysql
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
mysql>

Luo uusi käyttäjä ja mahdollista hänelle pääsy mallidb -kantaan. Muuta käyttäjänimi (teppo_testaaja) ja salasana (joku_vaikea_passu) haluamiksesi.

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON mallidb.* TO teppo_testaaja@localhost
-> IDENTIFIED BY 'joku_vaikea_passu' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)


Poistu MySQL:stä ja testaa, että pääset sisälle teppo_testaaja-käyttäjänä mallidb-kantaan.

mysql> QUIT
Bye
$ mysql -u teppo_testaaja mallidb -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4 to server version: 3.23.56
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql>

Tarkista, että kanta on tyhjä tauluista

mysql> SHOW TABLES;
Empty set (0.00 sec)
mysql>QUIT
Bye

PHPMyAdmin[muokkaa]

Helpompi tapa käsitellä tietokantaa ja oikeuksia on käyttää phpmyadmin sovellusta.

Hae phpMyAdmin osoitteesta www.phpmyadmin.net/home_page/downloads.php

Kopioi hakemasi paketti johonkin palvelimen (esim. Apache) näyttämään hakemistoon, esim. /var/www/html/ ja pura se komennolla:

tar -xvzf  phpMyAdmin-versio.tar.gz

Siirry purettuun hakemistoon ja anna komento:

cp config.default.php config.inc.php

Muokkaa config.inc.php tiedostossa autentikointityypiksi http:

$cfg['servers'][$i]['auth_type']='http';

Testaa osoitteessa http://127.0.0.1/phpMyAdmin-versio/