Unix domain socket

Linux.fista
(Ohjattu sivulta UNIX domain socket)

Unix domain socket tarkoittaa tiedostojärjestelmässä sijaitsevaa pistoketta. Ohjelmoijan kannalta sitä käytetään kuten verkkopistoketta. Sen toiminta on nopeampaa kuin verkkopistokkeiden, mutta kommunikointi on mahdollista vain samalla isäntäkoneella ajossa olevien prosessien kesken. Se on yleisin tapa toteuttaa prossien välinen kommunikaatio Linuxissa.

socket() -kutsu tuntee Unix domain socketin nimellä AF_UNIX tai AF_LOCAL. Ainoa tuettu kommunikointityyppi on SOCK_DGRAM. Usein tapana on valita pistokkeen osoitteen eli sitä vastaavan tiedoston nimi /tmp-hakemistosta.

Unix domain socket muistuttaa läheisesti nimettyä putkea.