dtach

Linux.fista


dtach
Käyttöliittymä teksti
Lisenssi GPLv2+
Kotisivu dtach.sourceforge.net

dtach on pieni ja kevyt ohjelma joka emuloi screenin irrottautumisominaisuutta. Se on hyvä vaihtoehto screenille, mikäli ei tarvitse kaikkia screenin ominaisuuksia.

Asennus[muokkaa]

dtach löytyy useimpien jakeluiden paketinhallinnasta nimellä dtach. Lisätietoja ohjelmien asentamisesta löytyy artikkelista Ohjelmien asentaminen.

Käyttö[muokkaa]

Syntaksi[muokkaa]

dtach -a <istunto> <asetukset>
dtach -A <istunto> <asetukset> <komento>
dtach -c <istunto> <asetukset> <komento>
dtach -n <istunto> <asetukset> <komento>

Moodit[muokkaa]

-a Liitytään olemassa olevaan istuntoon. dtach liittää itsensä istuntoon joka on määritelty kohdassa <istunto>
-A Liitytään olemassa olevaan istuntoon, joka on määritelty kohdassa <istunto>. Mikäli istuntoa ei ole olemassa, luodaan kokonaan uusi ja liitytään siihen
-c Luodaan uusi istunto ja liitytään siihen
-n Luodaan uusi istunto, mutta ei liitytä siihen

Asetukset[muokkaa]

-e <merkki> Asetetaan haluttu irrottautumismerkki, jolla istunnosta irrottaudutaan. (Oletus Ctrl+Alt Gr+\)
-E Otetaan irrottautumismerkki pois käytöstä
-r <tapa> Asetetaan piirtotapa. Vaihtoehtoja on kolme: none, ctrl_l ja winch
none ottaa uudelleenpiirron kokonaan pois käytöstä. ctrl_l lähettää CTRL L -merkin ohjelmalle (oletus). winch pakottaa WINCH-signaalin ohjelmalle.
-z Otetaan keskeytysnappi pois käytöstä.

Esimerkkejä[muokkaa]

Luodaan uusi istunto irssille.

$ dtach -c /tmp/irssi irssi

Ikkunasta voidaan nyt irrottautua painamalla ^\ (eli Ctrl+Alt Gr+\). Istunto saadaan uudelleen auki komentamalla:

$ dtach -a /tmp/irssi

Irrottautumismerkin voi myös muuttaa -e-vivulla. Esimerkiksi jos liityttäessä istuntoon haluttaisiin asettaa irrottautumiskomento ^a-merkiksi (Ctrl+A), komennettaisiin:

$ dtach -a /tmp/irssi -e ^a