ip

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä artikkeli käsittelee verkkoasetustyökalua. Protokollasta kerrotaan artikkelissa IP.


ip on kehittynyt komentorivipohjainen verkkoasetustyökalu, jolla voidaan mm. hallita reititystä, laitteita ja tunneleita sekä tarkkailla verkkolaitteiden tilaa.

IP-osoitteen tarkistaminen[muokkaa]

Koneen IP-osoitteen saa selville komennolla

ip addr show

Komento listaa kaikki koneen verkkolaitteet ja niiden ip-osoitteet. Komento kertoo muitakin tietoja.

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
  link/ether b8:27:eb:5d:ea:d7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
  link/ether b8:27:eb:08:bf:82 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.1.19/28 brd 192.168.1.31 scope global wlan0
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 fe80::80aa:631f:da3c:9cbd/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever

Reititys[muokkaa]

Yleisimmät käyttötapaukset ovat reitin lisääminen, poistaminen sekä olemassa olevien reittien katsominen.

Näytetään voimassaolevat reititystiedot oletustaulusta (useammasta reititystaulusta lisää esimerkiksi artikkelissa Kahden oletusreitin käyttö):

ip r

Mikä tulostaisi esimerkiksi

10.10.10.0/28 dev eth0 proto kernel scope link src 10.10.10.10 
169.254.0.0/16 dev eth0 scope link metric 1000 

Lisätään oletusreitti, jolla oletusliikenne kierrätetään laitteen 10.10.10.1 kautta:

ip route add default via 10.10.10.1

Poistetaan oletusreitti 10.10.10.1:

ip route del default via 10.10.10.1

Katso myös[muokkaa]