Kemiaohjelmat

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Linuxille on tarjolla muutamia avoimia ohjelmia, joita voidaan hyödyntää kemian opetuksessa. Seuraavassa on esitelty erilaisia ohjelmistoja, joiden käyttökohteet ovat aina yläkouluista yliopistoon.

Kalzium[muokkaa]

Kalzium

Kalzium on työpöytäkäyttöön tarkoitettu jaksollinen järjestelmä. Ohjelma pitää sisällään perinteisen alkuainetaulukon ja lisäksi hyödyllistä tietoa eri alkuaineista. Taulukon väritystä voidaan muuttaa eri käyttötarkoitusten mukaan, kuten esimerkiksi ryhmien, lohkojen tai vaikka aineiden happamuuden ja emäksisyyden mukaan. Lisäksi taulukossa voidaan hyödyntää aikajanaa, jonka avulla eri aineiden löytymisvuosia on helppo havainnollistaa.

Alkuainetaulukon lisäksi ohjelmassa on paljon tietoa eri alkuaineista. Niistä on saatavilla esimerkiksi valokuvat, kemialliset ominaisuudet, atomimalli ja muuta sekalaista tietoa. Ohjelmaa voidaan käyttää opetuksen tukena havainnollistavana työvälineenä tai oppilaat voivat käyttää sitä alkuaineiden tutkiskeluun ja tiedonhankintaan.

GChemPaint[muokkaa]

GChemPaint

GChemPaint on tarkoitettu helpottamaan kaksiulotteisten kemiallisten rakenteiden piirtämistä. Ohjelmaa voidaan käyttää esimerkiksi molekyylien rakennekuvien tekemiseen. GChemPaintilla piirrettyjä kohteita voidaan mm. tallentaa kuvamuodossa ja näin viedä esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmaan. Ohjelma voikin toimia apuna esimerkiksi koetehtäviä tai muita harjoituksia tehtäessä. GChemPaint sisältää muutamia valmiita molekyylejä joita voidaan lisätä työskentelytilaan valikosta valiten. Käyttäjä pystyy valmiiden mallien lisäksi saatavilla olevilla työkaluilla piirtämään vapaasti haluamiansa molekyylejä.

Ghemical[muokkaa]

Ghemical

Ghemical on Kuopion yliopistossa kehitetty molekyylien mallinnusohjelma, jossa mallinnettavat molekyylit esitetään kolmiulotteisina. Tehtyjä molekyylejä voidaan vapaasti kiertää ja pyöritellä sekä tutkia niiden ominaisuuksia. Ohjelma sisältää useita vaativampaan käyttöön tarkoitettuja ominaisuuksia joita voidaan käyttää molekyylien rakenteen tutkimiseen ja laskutoimituksiin. Ohjelma soveltuu kuitenkin myös käytettäväksi yksinkertaisessa orgaanisen kemian opetuksessa molekyylien rakenteen ja niiden välisten sidosten kolmiulotteisena havainnollistajana. Hauskana ominaisuutena ohjelmassa on, että se toimii hyvin yhteistyössä edellä mainitun GChemPaint-ohjelman kanssa. GChemPaintilla piirrettyjä molekyylejä voidaan napinpainalluksella siirtää Ghemicaliin katsottavaksi ja pyöriteltäväksi kolmiulotteisena. Ghemical vaatii edellisiä ohjelmia enemmän suoritustehoa ja ei siten sovellu sellaisenaan esimerkiksi Linux-päätejärjestelmäkäyttöön.

Avogadro[muokkaa]

Avogadro

Avogadro on kehittynyt molekyylien mallinnusohjelma, joka on suunniteltu toimimaan eri järjestelmissä. Sitä voidaan käyttää laskennalliseen kemiaan, molekyyli-mallinnukseen, bioinformatiikkaan ja materiaalitieteisiin liittyvillä aloilla.

Katso myös[muokkaa]