MySQL:n käyttöönotto

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Artikkeli soveltuu vain tietylle jakelulle vaikka sen tulisi käsitellä aihetta neutraalisti. Sitä tulisi muuttaa siirtämällä jakeluriippuvaiset yksityiskohdat Jakelukohtaista kappaleen alle - tai koko sivu kyseisen jakelun alasivuksi.

Asenna MySQL jakelupaketin paketinhallinnasta. Redhatissa ja Fedora Coressa:

yum install mysql-server mysql php-mysql

Vastaavannimiset paketit löytynevät myös muiden jakeluiden paketinhallinnasta. Tarvittaessa MySQL:n voi tietysti asentaa myös virallisesta julkaisupaketista.

MySQL voidaan asettaa käynnistymään automaattisesti seuraavasti (RedHat ja Fedora):

chkconfig –-level 35 mysqld on

Vastaavasti Gentoossa

rc-update add mysql default

Käynnistä mysql-palvelin

service mysqld start

tai

/etc/init.d/mysql start

Tarkista että palvelu toimii:

$ mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with : or \q.
…
mysql>

Kirjaudu ulos ohjelmasta komennolla quit.

mysql> quit
Bye

Muuta MySQL:n pääkäyttäjän salasana (oletuksena tyhjä). Suorita alla olevat komennot ja korvaa uusi_salasana jollakin haluamallasi (riittävän vaikealla) salasanalla:

$ mysql -u root mysql
mysql> UPDATE user SET Password=PASSWORD('uusi_salasana')
-> WHERE user='root';
Query OK, 2 rows affected (0.02 sec)
Rows matched: 2 Changed 2 Warnings: 0
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Poistu MySQL:stä ja testaa, että pääset sisälle MySQL ohjelmaan pääkäyttäjänä (root) vain salasanalla.

mysql> QUIT
Bye
$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3 to server version: 3.23.56
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql>

Luo tietokanta nimellä mallidb

mysql> CREATE DATABASE mallidb;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

Näytä tietokannat:

mysql> SHOW DATABASES;
+-----------+
| Database  |
+-----------+
| mallidb   |
| mysql     |
| test      |
+-----------+
3 rows in set (0.00 sec)

Siirry "mysql"-kantaan

mysql> USE mysql
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
mysql>

Luo uusi käyttäjä ja mahdollista hänelle pääsy mallidb -kantaan. Muuta käyttäjänimi (teppo_testaaja) ja salasana (joku_vaikea_passu) haluamiksesi.

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON mallidb.* TO teppo_testaaja@localhost
-> IDENTIFIED BY 'joku_vaikea_passu' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)


Poistu MySQL:stä ja testaa, että pääset sisälle teppo_testaaja-käyttäjänä mallidb-kantaan.

mysql> QUIT
Bye
$ mysql -u teppo_testaaja mallidb -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4 to server version: 3.23.56
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql>

Tarkista, että kanta on tyhjä tauluista

mysql> SHOW TABLES;
Empty set (0.00 sec)
mysql>QUIT
Bye

PHPMyAdmin[muokkaa]

Helpompi tapa käsitellä tietokantaa ja oikeuksia on käyttää phpmyadmin sovellusta.

Hae phpMyAdmin osoitteesta www.phpmyadmin.net/home_page/downloads.php

Kopioi hakemasi paketti johonkin palvelimen (esim. Apache) näyttämään hakemistoon, esim. /var/www/html/ ja pura se komennolla:

tar -xvzf  phpMyAdmin-versio.tar.gz

Siirry purettuun hakemistoon ja anna komento:

cp config.default.php config.inc.php

Muokkaa config.inc.php tiedostossa autentikointityypiksi http:

$cfg['servers'][$i]['auth_type']='http';

Testaa osoitteessa http://127.0.0.1/phpMyAdmin-versio/