NTFS-3G

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
NTFS-3G

Käyttöliittymä ajuri
Lisenssi GPLv2
Kotisivu http://www.tuxera.com/

NTFS-3G on tiedostojärjestelmäajuri, jonka avulla on mahdollista liittää NTFS-tiedostojärjestelmä sekä luku- että kirjoitusoikeuksin hakemistopuuhun. NTFS-3G tukee useimpia NTFS:n ominaisuuksia, mutta vakaa versio ei sisällä käyttöoikeuksien hallintaa.

Linuxin ytimessä oleva NTFS-ajuri on puutteellinen, eikä se hallitse kirjoittamista NTFS-osioille. NTFS-3G kuitenkin korjaa tämän ongelman.

NTFS-3G on nykyään integroitu useimpiin jakeluihin, ja NTFS-osioiden käyttö onnistuu usein suoraan. NTFS-3G toimii FUSE-ympäristössä, eikä siis ole osa ydintä.

mount-komento kutsuu NTFS-3G:n (ja NFS:n, CIFSin yms.) tapauksessa tiedostojärjestelmäkohtaista liitoskomentoa, ntfs-3g, jota voi käyttää myös suoraan. ntfs-3g-komennon parametrit ovat samat kuin tavallisen mountin. Esimerkiksi jos /dev/hda1 olisi NTFS-osio, se voitaisiin (pääkäyttäjänä) liittää yksinkertaisesti komennolla

ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/ntfs

Tässä /dev/hda1 on liitettävän levyosion laitetiedosto. Valitsimella -o voidaan määritellä lisäasetuksia, esimerkiksi seuraava liittäisi osion vain luku -tilassa:

ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/ntfs -o ro

sama mount-komennon avulla:

mount -t ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/ntfs -o ro

Irrottaminen onnistuu normaaliin tapaan umountilla:

umount /mnt/ntfs

Erikoisemmat ominaisuudet[muokkaa]

Tiedostonimet[muokkaa]

NTFS-3G tukee NTFS:n kaikkia tiedostonimiä (DOS, Win32, POSIX). Uudet tiedostot luodaan POSIX-nimellä, mikä saattaa hämätä joitakin Windows-ohjelmia.

Täysi UTF8-tuki on vasta uusimmissa ajuriversioissa (NTFS-3G 2009.1.1 alkaen). Jakelussa saattaa olla vanhempi versio, jossa kaikkia merkkejä ei tueta. Myös Linux-järjestelmän locale-asetukset vaikuttavat tiedostonimien käyttöön ja näkymiseen.

Pakatut tiedostot[muokkaa]

Pakattuja tiedostoja voi lukea, kirjoittaminen onnistuu vain testiversiossa ja vain tietyillä tavoilla (uusien tiedostojen luonti, kirjoitus tiedoston loppuun yms.). NTFS:n salakirjoitettuja tiedostoja ei voi kirjoittaa.

Käyttäjät, ryhmät ja ACL:t[muokkaa]

NTFS-3G:n vakaa versio ei tue tiedostokohtaisia käyttöoikeuksia, vaan omistaja, ryhmä ja oikeudet on määriteltävä tiedostojärjestelmäkohtaisesti liittämisen yhteydessä (oletuksena kaikilla on kaikki oikeudet). Tuki on osittain toteutettu testiversiossa.

Testiversiossa (13.2.2009) yhteys Windowsin ja Linuxin käyttäjien ja ryhmien välillä määritellään NTFS-tiedostojärjestelmän juurihakemiston piilotiedostossa .NTFS-3G tai liittämisen yhteydessä määritellyssä tiedostossa. Linux-käyttäjää tai Linux-ryhmää vastaava SID määritellään rivi riviltä. Sama käyttäjä tai ryhmä voidaan määritellä useammalla rivillä, siis vastaamaan useampaa Windows-käyttäjää. Tiedoston lopussa voi olla rivi, joko määrittelee minä Windows-käyttäjänä määrittelemätön Linux-käyttäjä käsitellään (oletksena root). Windowsin erikoisryhmät kuten Administrator ja All Users käsitellään automaattisesti, kuten myös joissakin tapauksissa liitoshakemistoon ja laitetiedostoon liittyvät käyttäjät ja ryhmät.

Testiversion ACL-tuki (käyttöoikeuslistat) on oletukselta poiskytkettynä. Sen käytössä on ongelmia. Myöskään normaalien Unix-oikeuksien yhteys Windows-oikeuksiin ei ole suoraviivainen monimutkaisemmissa tapauksissa.

Käyttöönotto[muokkaa]

NTFS-3G löytyy useimpien jakeluiden paketinhallinnasta nimellä ntfs-3g. Lisätietoja ohjelmien asentamisesta löytyy artikkelista Ohjelmien asentaminen. Yleensä se on asennettu automaattisesti.

Fstab[muokkaa]

Liitettäessä NTFS-tiedostojärjestelmä automaattisesti /etc/fstab-tiedoston avulla, käytetään tiedostojärjestelmän tyyppinä NTFS-3G:tä.

Levyosion salliminen kaikille käyttäjille fstabissa. Jotta tiedostot ääkkösellisillä tiedostonimillä näkyisivät, täytyy myös locale määrittää:

/dev/xdxx        /media/xdxx      ntfs-3g silent,umask=0,no_def_opts,allow_other,locale=fi_FI.utf8 0 0

Huomaathan, että jos kyseessä on ulkoinen USB-levy, näkyy levy kuten USB-muistitikku ja johtuen USB:n dynaamisuudesta (mitä laitteita kulloinkin on kiinnitetty), /dev/xdxx (osion laitetiedosto) voi vaihdella. Tämä voi aiheuttaa haasteita fstabin kanssa. Ongelman voi ratkaista viittaamalla suoraan osion ID- tai UUID-nimeen. Laitetiedostona voi tällöin käyttää sopivaa hakemistojen /dev/disk/by-id tai /dev/disk/by-uuid alla olevaa symbolista linkkiä.