Netbios-nimipalvelu

Linux.fista

Pienessä kotiverkossa on toisinaan näppärää, kun netbios-nimenselvitys toimii. Näin on esimerkiksi silloin, kun osoitteet määrää DHCP-palvelin, mutta verkossa ei ole kuitenkaan vastaavasti dynaamista DNS-palvelua, joka hallitsisi nimiä koneille, jotka ovat saaneet osoitteensa DHCP-palvelimelta. DHCP:n antama IP-osoite laitteille saattaa toisinaan vaihtua ja esimerkiksi tulostimen IP-osoitteen vaihtuminen aiheuttaa päänvaivaa, kun verkossa olevien koneiden tulostinasetuksiin pitäisi tässä tilanteessa käydä asettamassa uusi IP-osoite. Jos DHCP-palvelin ei ole omassa hallinnassa, helppoa tapaa uuden IP-osoitteen selvittämiseksi ei ole.

Ratkaisuna voi käyttöön ottaa netbios-nimenselvityksen, jossa voidaan selvittää laitteen netbios-nimeä vastaava IP-osoite huutamalla broadcast-paketilla verkkoon. Debian-pohjaisissa Linux-jakeluissa netbios-nimenselvitys ei oletusarvoisesti ole käytössä. Sen saa käyttöön seuraavasti:

  • asenna pakettienhallinnasta winbind-niminen paketti
  • kirjaa /etc/nsswitch.conf tiedostoon sen rivin loppuun, joka alkaa sanalla: "hosts", teksti: "wins". Rivi on muutoksen jälkeen esim. Ubuntu Karmic Koala -jakelussa seuraavanlainen:
hosts:          files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns mdns4 wins

Muutoksen jälkeen esim. ping onnistuu verkossa koneiden netbios-nimellä. Linux-koneissa netbios-nimi on koneen host-nimi (maksimissaan 15 merkkiä pitkä). Tulostimen asetuksissa voi käyttää IP-osoitteen sijasta tulostimelle asetettua nimeä. Tällä tavalla IP-osoitteen muuttuminen ei vaadi asetusten muuttamista.

On huomioitava, että suurissa verkoissa ei pitäisi käyttää netbios-nimenselvitystä, sillä se kuormittaa verkkoa turhaan. Kotiverkossa liikennettä ei tule niin paljon, että siitä olisi haittaa. Tämä on "ei niin siisti, mutta toimiva, nopea ja helppo" -tyyppinen ratkaisu.