nl

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

nl on komentorivikomento, joka numeroi tiedostossa olevat rivit. Sen syntaksi on seuraava:

nl [VALITSIMET] [TIEDOSTO]

Jos tiedostoa ei anneta, nl lukee oletussyötevirrasta numeroitavan merkkijonon.

Esimerkiksi tiedosto

linux.fi
fi.wikipedia.org
fi.wikibooks.org
ubuntu-fi.org
opensuse.fi

gentoo.org

numeroituisi seuraavasti:

$ nl linkit
  1 linux.fi
  2 fi.wikipedia.org
  3 fi.wikibooks.org
  4 ubuntu-fi.org
  5 opensuse.fi
   
  6 gentoo.org

nl ei siis oletuksena numeroi tyhjiä rivejä.

Mahdollisia valitsimia ovat mm.

 • -b tyyli, --body-numbering=tyyli: käytä tyyliä rivien numerointiin (kts. seuraava kappale)
 • -i luku, --page-incremet=luku: rivinumeron lisäys kullakin rivillä
 • -n muoto, --number-format=muoto: muotoile rivinumerot annetussa muodossa (kts. alle)
 • -v luku, --first-page=luku: ensimmäisen rivin numero
 • -w määrä, --number-width=määrä: käytä määrä saraketta rivinumerolle
 • -s mjono, --number-separator=mjono: rivinumeron ja rivin väliin erottimeksi merkkijono mjono (oletuksena välilyönti)

Mahdollisia tyylejä ovat

 • a: numeroi kaikki rivit (myös tyhjät)
 • t: numeroi vain tyhjät rivit
 • n: älä numeroi mitään
 • pLAUSEKE: numeroi vain rivit, jotka toteuttavat säännöllisen lausekkeen LAUSEKE

Mahdollisia muotoiluita rivinumeroille ovat

 • ln: tasaus vasempaan reunaan, ei etunollia
 • rn: tasaus oikeaan reunaan, ei etunollia
 • rz: tasaus oikeaan reunaan, etunollat

Esimerkki:

$ nl -b a -w 3 -i 4 -v 7 --number-format\=rz linkit 
007   linux.fi
011   fi.wikipedia.org
015   fi.wikibooks.org
019   ubuntu-fi.org
023   opensuse.fi
027
031   gentoo.org