Reset

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Komentorivikomento reset palauttaa oletusasetukset päätteeseen (tai pääte-emulaattoriin), jossa komento suoritetaan. Komentoa tarvitaan yleensä kun päätteelle on tulostettu binääritiedosto, ja terminaali ei toimi normaalisti. Vastaava toiminto on komennolla stty sane.

Käyttö[muokkaa]

Tulostetaan binäärinen video.ogg-tiedosto, jonka sisältämät ohjausmerkit sekoittavat käytettävän päätteen asetukset. Komentotulkki toimii kuitenkin vielä.

cat video.ogg

Annetaan komento

reset

joka palauttaa päätteen oletusasetukset, jolloin komentotulkin käyttöä voidaan jatkaa entiseen malliin.

Reset käyttää alustettavan päätetyypin (ja siten päätteen tarvitseman alustuskoodin) selvillesaamiseen TERM-ympäristömuuttujaa. Mikäli TERM-ympäristömuuttujaa ei ole asetettu, kysyy reset käyttäjältä, mitä terminaalityyppiä tämä haluaa käyttää. Päätetyyppi voidaan myös määrittää komentoriviparametrina, esimerkiksi

reset linux