tmux

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun


tmux
Käyttöliittymä teksti
Lisenssi ISC, BSD
Kotisivu tmux.github.io

tmux (terminal multiplexer) on apuohjelma, jolla luodaan virtuaalisia päätteitä toisten ohjelmien käyttöön. Sen tarkoituksena on olla vapaammin lisensoitu vaihtoehto GPL-lisensoidulle Screenille. tmux pyrkii paikkaamaan Screenin lukuisia ongelmia, ja siksi se onkin alusta asti suunniteltu asiakas/palvelin -mallin mukaisesti. tmuxin kehityksestä vastaa OpenBSD-projekti.

Asennus[muokkaa]

tmux löytyy useimpien jakeluiden paketinhallinnasta nimellä tmux. Lisätietoja ohjelmien asentamisesta löytyy artikkelista Ohjelmien asentaminen.

Käyttö[muokkaa]

Tmux käynnistetään komennolla tmux. Se tottelee oletuksena näppäinyhdiselmää Ctrl+B + [komento], jossa komento on esimerkiksi D, joka irroittaa nykyisen istunnon. Jos halutaan sulkea tmux kokonaan, voidaan komentaa exit aivan kuten shellissä yleensäkin.

Tmuxiin palataan komennolla:

$ tmux attach

Usein käytettyjä näppäinyhdistelmäkomentoja[muokkaa]

Ctrl+B + C = avaa uusi "ikkuna".

Ctrl+B + X = tapa "ikkuna" (ja siinä oleva ohjelma)

Ctrl+B + 0...9 = siirry ikkunaan [numero nollan ja yhdeksän välissä]

Ctrl+B + [ = siirry selaustilaan, jossa liikutaan nuolinäppäimillä ja poistutaan ESCAPE-näppäimellä.

Ctrl+B + T = kello

tmux tmuxin sisällä[muokkaa]

Tyypillinen tilanne, jossa on kaksi tmuxia sisäkkäin, on SSH-yhteys.

$ tmux
  [0] $ ssh user@esimerkki.fi
      $ tmux attach
      [0] $

Tässä tapauksessa palvelimella pyörivä tmux ei kuule näppäinkomentoja, ellei sen asetuksista muuta niitä erikseen toimimaan toisilla näppäimillä. Tätä ei tarvitse kuitenkaan tehdä, sillä tmux osaa välittää komennon eteenpäin painamalla kaksi kertaa CTRL+B ja vasta sen jälkeen haluttu komento.

Istunnot[muokkaa]

tmuxin käyttö ei rajoitu vain yhteen istuntoon, sillä tmux-palvelin osaa käsitellä monia istuntoja samanaikaisesti. Kannattaa antaa eri istunnoille omat nimet -s parametrilla, jolloin ne on paljon helpompi erottaa toisistansa. Jos istunnolle ei anneta nimeä, antaa tmux sille numeron nimeksi.

$ tmux new-session -s ohjelmointi

new-session voidaan kirjoittaa myös lyhyemmässä new-muodossa.

$ tmux new -s ohjelmointi

Kaikki istunnot voidaan nyt nähdä komennolla

$ tmux list-sessions

tai lyhyemmässä muodossa

$ tmux ls

Komento kertoo myös kunkin istunnon luontiajankohdan ja ikkunoiden määrän.

Komennolla tmux attach eli lyhyemmässä muodossansa tmux a päästään aina liittymään viimeksi käytettyyn istuntoon. Parametrilla -t voidaan valita mihin istuntoon halutaan kiinnittyä.

$ tmux a -t ohjelmointi

Istunto lopetetaan kiinnittymällä haluttuun istuntoon ja sulkemalla kaikki kyseisen istunnon ikkunat komentamalla exit tai painamalla Ctrl+B+X nissä jokaisessa. Istunto voidaan kuitenkin sulkea suoraan kiinnittymättä istuntoon.

$ tmux kill-session -t ohjelmointi

Asetusten muokkaaminen[muokkaa]

Tmuxin asetukset tallennetaan tiedostoon ~/.tmux.conf.

Hyödyllisiä asetuksia[muokkaa]

# Tottele näppäinyhdistelmää CTRL - a + [komento] oletuksen CTRL - b + [komento] sijaan.
# Tämä voi tehdä tmuxin helpommaksi käyttää screeniin tottuneille.
set -g prefix C-a
unbind C-b
bind C-a send-prefix

# Muuta ikkunan nimi ohjelman nimeksi automaattisesti
setw -g automatic-rename on

# Aloita ikkunoiden numerointi numerosta 1 numeron 0 sijaan.
set -g base-index 1

# Aseta Ctrl - a + 0 avaamaan ikkuna numero 10
bind-key 0 select-window -t :10

# Ota käyttöön useampien värien tuki, jos pääteemulaattori tukee niitä
set -g default-terminal "screen-256color"

Katso myös[muokkaa]

Aiheesta muualla[muokkaa]