URL

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Linux.fi-wikissä artikkelit käsittelevät yleensä aihettaan siltä osin, kuin se koskee Linuxia ja avoimia/vapaita ohjelmistoja. Yleisluontoisemman artikkelin tästä aiheesta löydät tietosanakirja Wikipediasta.

URL eli Uniform Resource Locator on standardi, jonka avulla Internetissä olevia resursseja (tiedostoja, tavuvirtoja, sähköpostiosoitteita, keskustelukanavia jne.) voidaan nimetä ja määritellä ohjeet niiden käyttämiseen. WWW:ssä URL on yleensä muotoa:

protokolla://palvelin/hakemisto/tiedosto.paate

Esimerkiksi tämän sivun löytää mm. URL:stä:

http://linux.fi/wiki/URL

Missä protokolla on http, hakemisto on wiki ja tiedosto (tämä sivu) on URL (wiki ei käytä tiedostopäätteitä). Protokolla voi olla WWW:ssä usein myös esimerkiksi HTTPS tai FTP, jotka vastaavasti viittavat sivuihin, jotka ovat saatavilla salatulla HTTP-protokollalla ja FTP-protokollalla. URL:ssä voidaan myös määritellä käytettävä portti, FTP:ssä tiedostojen hakuun tarvittava käyttäjänimi ja salasana ja HTTP- ja HTTPS-kutsujen tapauksessa dynaamiselle sivulle (esim. PHP-skriptille) annettavia parametreja. #-merkilllä jälkeen voidaan WWW-selaimelle ilmaista, mikä osa sivusta käyttäjälle halutaan näyttää (tämä ei estä muita osia näkymästä, vaan ainoastaan vierittää kyseisen osan ensimmäiseksi näkyville. Esim. #Aiheesta muualla on paikallinen linkki aivan tämän sivun loppuun "Aiheesta muualla" -otsikkoon, mutta ei vie selainta pois tältä sivulta.)

ftp://kayttajanimi:salasana@sivun.osoite.fi:portti/hakemisto/tiedosto.paate
http[s]://sivun.osoite.fi:portti/hakemisto/tiedosto.paate?avain1=arvo1&avain2=arvo2&avain3=arvo3...#sivun_osa

Jos porttia ei ole määritelty on se 80 HTTP:lle, 21 FTP:lle ja 443 HTTPS:lle.

URI[muokkaa]

Periaatteessa URL voi kuitenkin olla mitä tahansa muotoa:

<skeema>:<osoite>

Tätä laajempaa määritelmään kutsutaan URI:ksi, ja URL on URI:n alakategoria. Skeemoja on valtaisasti erilaisia, ja jokainen skeema määrittelee oman tapansa viitata tietoon. Skeema on siis "sääntö", jonka mukaan osoiteosan tietoja tulkitaan.

Hyvä esimerkki URI:sta on sähköpostiosoitteisiin viittaaminen:

mailto:matti.meikalainen@example.com

Viittaa jäljessä mainittuun sähköpostiosoitteeseen matti.meikalainen@example.com. Jos tämän osoitteen syöttää esim. WWW-selaimelle, jossa on sähköpostituki, selain avaa sähköpostiohjelman sähköpostin kirjoitusta varten ja esisyöttää vastaanottajan osoitteeksi mailto:-sanan jälkeen annetun osoitteen.

Muita laajasti käytettyjä URI-skeemoja ovat esimerkiksi irc:, data: (upotettu datajakso), file: (paikallinen tiedosto), mms:, rtsp: (Microsoftin ja RealMedian multimediaprotokollia), ed2k: ja magnet: (eri P2P-verkkojen protokollia). Kaikille mainituille protokollille on saatavilla tuki Linux-käyttöjärjestelmissä.

Aiheesta muualla[muokkaa]