MySQL:n käyttöönotto

Linux.fista
Versio hetkellä 14. tammikuuta 2006 kello 11.03 – tehnyt Timka (keskustelu | muokkaukset)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kyseessä on OPEKO:n kurssille (30-31.1.2006 / Timo Kapanen) tehtyä materiaalia, josta on poistettu kuvat ja muita vain kurssille kuuluvaa materiaalia.

Asenna mysql:
yum install mysql-server mysql php-mysql

Määritä käynnistys automaattiseksi:
chkconfig –-level 35 mysqld on

Käynnistä mysql-palvelin
service mysqld start

Tarkista että palvelu toimii:
$ mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with : or \q.
… mysql>
Kirjaudu ulos ohjelmasta komennolla quit.
mysql> quit
Bye

Muuta MySQL:n pääkäyttäjän salasana (oletuksena tyhjä). Suorita alla olevat komennot ja korvaa uusi_salasana jollakin haluamallasi (riittävän vaikealla) salasanalla:

$ mysql -u root mysql

mysql> UPDATE user SET Password=PASSWORD('uusi_salasana')
-> WHERE user='root';
Query OK, 2 rows affected (0.02 sec)
Rows matched: 2 Changed 2 Warnings: 0

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Poistu MySQL:stä ja testaa, että pääset sisälle MySQL ohjelmaan pääkäyttäjänä (root) vain salasanalla.

mysql> QUIT
Bye

$ mysql -u root -p
Enter password:

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3 to server version: 3.23.56
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql>

Luo tietokanta nimellä mallidb
mysql> CREATE DATABASE mallidb;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

Näytä tietokannat:
mysql> SHOW DATABASES;
+-----------+
| Database |
+-----------+
| mallidb |
| mysql |
| test |
+-----------+
3 rows in set (0.00 sec)

Siirry mysql kantaan

mysql> USE mysql
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
mysql>

Luo uusi käyttäjä ja mahdollista hänelle pääsy mallidb -kantaan. Muuta käyttäjänimi (teppo_testaaja) ja salasana (joku_vaikea_passu) haluamiksesi.

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON mallidb.* TO teppo_testaaja@localhost
-> IDENTIFIED BY 'joku_vaikea_passu' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)


Poistu MySQL:stä ja testaa, että pääset sisälle teppo_testaaja käyttäjänä mallidb kantaan.
mysql> QUIT
Bye

$ mysql -u teppo_testaaja mallidb -p
Enter password:

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4 to server version: 3.23.56
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql>

Tarkista, että kanta on tyhjä tauluista

mysql> SHOW TABLES;
Empty set (0.00 sec)
mysql>QUIT
Bye

Helpompi tapa käsitellä tietokantaa ja oikeuksia on käyttää phpmyadmin sovellusta.

Hae phpMyAdmin-2.7.0-pl2.tar.gz osoitteesta:
www.phpmyadmin.net/home_page/downloads.php

Kopioi hakemasi paketti hakemistoon /var/www/html/ ja pura se komennolla:
tar -xvzf phpMyAdmin-2.7.0-pl2.tar.gz

Siirry purettuun hakemistoon ja anna komento:
cp config.default.php config.inc.php

Muokkaa config.inc.php tiedostossa autentikointityypiksi http:
$cfg['servers'][$i]['auth_type']='http';

Testaa osoitteessa http://127.0.0.1/phpMyAdmin-2.7.0-pl2/