X.Orgin asetukset

Linux.fista
Versio hetkellä 1. lokakuuta 2020 kello 04.54 – tehnyt Foliohattu (keskustelu | muokkaukset) (Foliohattu siirsi sivun X.orgin asetukset uudelle nimelle X.Orgin asetukset)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Linux-käyttäjälle voi joskus tulla eteen tilanne, jossa X:n asetukset eivät ole kunnossa ja graafinen ympäristö ei toimi. Tällöin X:n asetustiedostoa on yleensä muokattava käsin, mikäli järjestelmään ei sisälly mitään tekstitilassa toimivaa asetusvelhoa, jolla voisi automaattisesti korjata asetukset.

Asetusten toimimattomuuden syynä on usein se, että asetustiedostossa on yritetty määrittää liikaa asioita, jolloin olosuhteiden muuttuessa X herkästi lakkaa toimimasta. Yleensä kannattaa antaa X:n itse automaattisesti määrittää mahdollisimman monet asetukset, jolloin riski väärien asetusten olemassaololle pienenee.

X-palvelimen uudemmat versiot osaavat tunnistaa laitteiston niin hyvin, että vikatilanteessa usein riittää asetustiedoston siirtäminen toiselle nimelle, jolloin X käynnistyy kokonaan ilman asetustiedostoa.

Minimaalisissa tai kokonaan puuttuvissa asetuksissa on haittana se, että esimerkiksi näytön asetukset saattavat tunnistua väärin, mikäli näyttö ei X:n käynnistyksen aikana ole päällä. Tähän on yleensä ratkaisuna X:n uudelleenkäynnistäminen, mikä graafisen kirjautumisohjelman käytössä ollessa kannattaa tehdä näppäinyhdistelmällä Ctrl+Alt+Peruutusnäppäin (Backspace).

Näytönohjaimen vaihtuessa riittää usein muuttaa pelkkä ajurimoduulin nimi, mikäli näytönohjaimet ovat suunnilleen samantehoiset eikä sallittuihin resoluutioihin haluta muutoksia. 3D-toimintoja varten tarvitaan yleensä enemmän muutoksia.

X.org:in asetustiedosto sijaitsee lähes aina polussa /etc/X11/xorg.conf Käytettävää asetustiedostoa voi vaihtaa komentoriviltä -config-valitsimella, esimerkiksi X -config /etc/X11/xorg.conf.bak. XFree86:ssa, johon X.org pohjautuu, asetustiedosto löytyi polusta /etc/X11/XF86Config.

Asetustiedoston tarve[muokkaa]

Uusimmat X.orgin versiot osaavat tunnistaa laitteiston ja tehdä asetukset niin hyvin, että hyvinkin pelkistetty asetustiedosto riittää. Asetuksia on tehtävä xorg.conf-tiedostoon vain, jos automaattisesti tehdyt asetukset eivät toimi oikein. Tässä artikkelissa käydään läpi asetustiedoston rakennetta ja eri asetusten vaikutusta hyvinkin laajasti. Ongelmatapauksissa asetustiedostoon voidaan lisätä tarvittavia asetuksia tämän ohjeen mukaan, jolloin X käyttää näitä asetuksia eikä yritä tehdä niitä automaattisesti.

Asetustiedoston automaattinen luonti[muokkaa]

Helpohko keino kaikkien perusasetusten tekemiseen on X.orgin mukana tuleva xorgconfig-ohjelma, joka kyselee tiedot mm. hiirestä, näppäimistöstä ja näytöstä ja luo niiden tietojen pohjalta xorg.conf-tiedoston. Ohjelman voi käynnistää komentoriviltä komennolla xorgconfig. Xorgconfigin luoma tiedosto sisältää runsaasti kommentteja asetusten muokkauksen helpottamiseksi.

Myös komentoa X -configure voi käyttää uuden asetustiedoston luomiseen.

Nvidian kaupallisten binääriajureiden käyttäjille suositellaan komentoa nvidia-xconfig, joka luo yleensä täysin valmiin asetustiedoston.

X:n sulkeminen ja uudelleenkäynnistäminen[muokkaa]

X:n joutuu yleensä käynnistämään uudelleen, jotta uudet asetukset tulisivat voimaan. Toisaalta joissakin vikatilanteissa asetustiedostoja ei pääse muokkaamaan, koska X ei toimi, mutta kuitenkin varaa näytön.

Graafisessa tilassa näppäinyhdistelmä Ctrl+Alt+Peruutusnäppäin (Backspace) sulkee X:n, riippuen asetustiedostosta. X:n voi sulkea myös komentoriviltä, jolle pääsee esimerkiksi eri virtuaalikonsolilta (Ctrl+Alt+F1). Komentoriviltä voi myös käynnistää sopivan editorin (esim. emacs, vi tai nano), jolla muokata asetustiedostoa (gnomen ja kde:n editorit eivät välttämättä toimi tekstitilassa).

Katso tarkemmin artikkelissa X Window System.

xorg.conf[muokkaa]

Rakenne[muokkaa]

Asetustiedosto noudattaa seuraavanlaista rakennetta

Section "Osio"
 Option "Asetus" "Arvo"
 Option "Asetus"
 #Kommentti
 Foo "bar"
EndSection

Tässä ohjeessa ei käydä läpi asetustiedoston kaikkia kohtia, joten tämän ohjeen perusteella ei voi kirjoittaa tyhjästä toimivaa tiedostoa. Tee siis muutokset valmiiseen tiedostoon (muista kuitenkin ottaa varmuuskopio aina ensin).

Moduulit[muokkaa]

xorg.conf-tiedoston alussa on yleensä osio Section "Module" jossa ladataan erilaisia moduuleja komennolla Load "moduuli". Yleensä moduuleja on listattu useita, ja usein niiden merkitys on myös kerrottu kommenteilla.

Tätä osiota täytyy muuttaa yleensä silloin, kun asennetaan näytönohjaimen ajurit. Esimerkiksi NVIDIA:n näytönohjainta käytettäessä on ladattava moduuli glx mutta ei saa ladata moduulia dri.

Syöttölaitteet[muokkaa]

Osioissa tyyppiä Section "InputDevice" määritellään syöttölaitteet, kuten näppäimistö ja hiiri. Suomalaista näppäimistöä käytettäessä täytyy usein kertoa näppäimistönasettelusta omalla parametrilla. Hiiri ja näppäimistö tunnistuvat nykyään yleensä automaattisesti, jolloin syöttölaitteita koskevat kohdat voi jopa kokonaan poistaa xorg.confista.

Esimerkki tavallisesta näppäimistöstä:

Section "InputDevice"
  Identifier "Keyboard1"     #Kutsumanimi
  Driver   "kbd"        #Ajuri
  Option "AutoRepeat" "500 30"
  #Suomalaiset asetukset
  Option "XkbModel"  "pc105"
  Option "XkbLayout" "fi"
EndSection

Fi:n sijaan voi ongelmatilanteessa yrittää käyttää sen kanssa identtistä se-näppäinkarttaa.

Tavallinen kolmenappinen (kaksi nappia + rullan painamismahdollisuus) rullahiiri esitellään seuraavasti

Section "InputDevice"
  Identifier "Mouse1"
  Driver   "mouse"
  Option "Protocol"  "Auto"   #Tunnistetaan protokolla automaattisesti
  Option "Device"   "/dev/input/mice" #Hiiren laitetiedosto
  #Rullalla vierittäminen
  Option "ZAxisMapping"  "4 5"
  #Kolmannen näppäimen emulointi kahta päänäppäintä painamalla
  #Suositeltava erityisesti hiirissä, joissa ei ole painettavaa rullaa
  Option "Emulate3Buttons"
EndSection

Esitellyistä laitteista valitaan lopuksi vielä ServerLayout-osiossa käytettävät.

Näytönohjain[muokkaa]

Osiossa Section "Device" määritellään käytettävä näytönohjain ja sen ajuri. Usein tässä osiossa on myös määriteltynä tiettyyn fyysiseen laitteeseen viittaava BusID-asetus. Tämä asetus on kuitenkin vikaherkkä ja myös tarpeeton, mikäli samanaikaisesti ei haluta käyttää useampaa eri näytönohjainta. 3d-kiihdytyksen käyttämiseksi on usein asennettava binääriajureita. Esimerkki kertoo enemmän kuin tuhat sanaa:

Section "Device"
  Identifier "GeForce"      #Nimi (vapaavalintainen)
  Driver   "nvidia"       #Käytettävä ajuri (vaatii nvidia-nimisen ajurimoduulin)
EndSection

Näyttö[muokkaa]

Näytön asetuksia määriteltäessä on oltava tarkkana, sillä väärät asetukset saattavat jopa rikkoa näytön. Etenkin vaaka- ja pystytahdistusarvot ovat tässä suhteessa tärkeät. X.org osaa tosin yleensä automaattisestikin tunnistaa sopivat tahdistusarvot, joten niitä ei välttämättä kannata edes yrittää määrittää. Tällöin näytön asetukseksi riittää yleensä pelkkä tunniste.

Näytön tiedot määritellään osiossa Section "Monitor". Näytölle annetaan tunniste (Identifier) sekä mahdollisesti vaaka- ja pystytahdistusarvot (VertRefresh ja HorizSync). Oikeat tahdistusarvot löytyvät esimerkiksi näytön ohjekirjasta tai Internetistä valmistajan sivuilta.

Esimerkki Philips 107e kuvaputkinäytön esittelystä:

Section "Monitor"
  Identifier "Philips 107E"     #Nimi
  HorizSync  30-70          #Vaakatahdistus
  VertRefresh 50-160         #Pystytahdistus
EndSection

Laitteet käyttöön[muokkaa]

Kun näytönohjain, näyttö yms. laitteet on nyt esitelty, täytyy vielä kertoa, mitä laitteita haluamme käyttää (kaikkia esiteltyjä ei tarvitse käyttää).

Ensinnäkin osiossa Section "Screen" kerrotaan käytettävä näytönohjain ja näyttö. Lisäksi määritellään resoluutiot. Myös screenille on annettava nimi, joka puolestaan annetaan myöhemmin ServerLayoutille.

Esimerkki Section "Screen" -osiosta:

Section "Screen"
  Identifier "Screen 1"    #"Screenin" nimi
  Device   "GeForce"    #Käytettävä näytönohjain
  Monitor   "Philips 107E"  #Käytettävä näyttö
  DefaultDepth 24       #Oletusvärimäärä
  #Resoluutiot
  Subsection "Display"
    Depth    16       #16-bittiä
    Modes    "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"   #Sallitut resoluutiot
    ViewPort  0 0
  EndSubsection
  Subsection "Display"
    Depth    24       #24 bittiä
    Modes    "1152x864"   #Sallitut resoluutiot
    ViewPort  0 0
  EndSubsection
EndSection

Tiedoston lopussa valitaan sitten (jo edellä mainostetussa) ServerLayout-osiossa käytettävät asetukset tähän tapaan:

Section "ServerLayout"
  #Vaihteeksi tunniste
  Identifier "Simple Layout"
  Screen "Screen 1"  #Käytettävä screeni
  InputDevice "Mouse1" "CorePointer"     #Käytettävä hiiri (CorePointer)
  InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"   #Käytettävä näppis (CoreKeyboard)
EndSection

ServerLayouteja voi halutessaan määritellä useampia, jolloin käytettävä layout määritellään -layout-valitsimella X:n käynnistyksen yhteydessä.

Esimerkki toimivasta xorg.confista i810-piirisarjan näytönohjaimella, Compaqin P70-näytöllä, rullahiirellä sekä standardilla näppäimistöllä:

Section "Module"
  Load    "dbe"
  Load    "freetype"
EndSection
Section "InputDevice"
  Identifier "nappaimisto"
  Driver   "kbd"
  Option "XkbModel"  "pc105"
  Option "XkbLayout" "fi"
  Option "AutoRepeat" "500 30"
EndSection
Section "InputDevice"
  Identifier "hiiri"
  Driver   "mouse"
  Option "Protocol"  "Auto"
  Option "Device"   "/dev/input/mice"
  Option "ZAxisMapping"  "4 5 6 7"
  Option "Emulate3Buttons"
EndSection
Section "Monitor"
  Identifier "p70"
EndSection
Section "Device"
  Identifier "integroitu"
  Driver   "i810"
EndSection
Section "Screen"
  Identifier "naytto"
  Device   "integroitu"
  Monitor   "p70"
  DefaultDepth 24
  Subsection "Display"
    Depth    16
    Modes    "1024x768" "800x600"
    ViewPort  0 0
  EndSubsection
  Subsection "Display"
    Depth    24
    Modes    "1024x768" "800x600"
    ViewPort  0 0
  EndSubSection
 EndSection
Section "ServerLayout"
  Identifier "kokoonpano"
  Screen "naytto"
  InputDevice "hiiri" "CorePointer"
  InputDevice "nappaimisto" "CoreKeyboard"
EndSection

Oletuksena tuleva minimaalinen xorg.conf X.org 1.3:a käyttävässä Fedora 7:ssä:

Section "ServerLayout"
    Identifier   "Default Layout"
    Screen   0 "Screen0" 0 0
    InputDevice  "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard0"
    Driver   "kbd"
    Option   "XkbModel" "pc105"
    Option   "XkbLayout" "fi"
EndSection

Section "Device"
    Identifier "Videocard0"
    Driver   "i810"
EndSection

Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device   "Videocard0"
    DefaultDepth   24
EndSection

Kaksi näyttöä[muokkaa]

Pääartikkeli: Monen näytön järjestelmät

Kahta (tai useampaa) näyttöä voidaan käyttää X:n kanssa muutamalla eri tavalla. Näytönohjaimen ajurista riippumattomia keinoja ovat RandR sekä vanhempi Xinerama. Nvidian korteilla voidaan käyttää Nvidian omaa TwinView-teknologiaa.

RandR[muokkaa]

Useamman näytön asettamista RandRin avulla on neuvottu artikkelissa RandR.

Radeon (Xinerama) kahdella näytöllä[muokkaa]

xorg.conf-tiedostoon tarvitsee luoda kaksi laitetta, joita aiotaan käyttää virtuaalinäytöissä. Tässä esimerkissä molemmat ulosotot löytyvät samasta kortista. Molemmille laiteille annetaan myös niiden ruutunumero "Screen".

    Section "Device"
    Identifier "Videocard0"
    Driver   "radeon"
    VendorName "Videocard vendor"
    BoardName  "ATI Technologies Inc RV350 AP [Radeon 9600]"
    BusID    "PCI:3:0:0"
    Screen   0
    EndSection
    Section "Device"
    Identifier "Videocard1"
    Driver   "radeon"
    VendorName "Videocard Vendor"
    BoardName  "ATI Technologies Inc RV350 AP [Radeon 9600]"
    BusID    "PCI:3:0:0"
    Screen   1

Seuraavaksi määritellään tietokoneeseen kytketyt näytöt:

    Section "Monitor"
    Identifier  "Main Monitor"
    Option    "DPMS"
    EndSection
    Section "Monitor"
    Identifier  "Second Monitor"
    Option    "DPMS"
    EndSection

Seuraavaksi määritellään myös Screen-osio. Screen-osioon tulee myös määritykset kahdelle Screenille.

Screen yksi.

    Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device   "Videocard0"
    Monitor  "Main monitor"
    DefaultDepth   24
    SubSection "Display"
        Viewport  0 0
        Depth   16
        Modes  "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Viewport  0 0
        Depth   24
        Modes  "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    EndSection

Ja Screen kaksi.

    Section "Screen"
    Identifier "Screen1"
    Device   "Videocard1"
    Monitor  "Second Monitor"
    DefaultDepth   24
    SubSection "Display"
        Viewport  0 0
        Depth   24
        Modes  "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    EndSection


Lopuksi lisää vielä ennen "ServerLayout" osaa seuraavat rivit. Itse "ServerLayout" kohdasta voit vaikkapa kommentoida (#-kommenttimerkki) pois Xinerama rivin.

    Section "ServerFlags"
    Option "Xinerama" "on"
    EndSection

"ServerLayout"-rivit

    Section "ServerLayout"
    Identifier   "Multihead layout"
    Screen     0 "Screen0"
    Screen     1 "Screen1" RightOf "Screen0"
    InputDevice  "Mouse0" "CorePointer"
    InputDevice  "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    #    Option   "Xinerama" "on"
    #    Option   "Clone" "off"
    EndSection


Lopuksi käynnistä X uudelleen esimerkiksi kirjautumalla ulos ja painamalla kirjautumisruudussa näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+Backspace.

Xineraman avulla on mahdollista käyttää myös useampaa kuin kahta näyttöä. Ohjeet tähän löytyvät artikkelista Xinerama.

Nvidia (TwinView) kahdella näytöllä[muokkaa]

Katso artikkelia TwinView.

NVidia[muokkaa]

Nvidian asennuspaketin sisältämä nvidia-xconfig -komento osaa muokata xorg.conf:n käyttämään Nvidian ajuria. Nvidia-xconfig on mukana vasta ajuripaketin versiossa 1.0-8178 tai uudemmissa, joten käytä mieluiten aina uusinta ajuriversiota. Vanhemmatkin ajuripakettiversiot osasivat asettaa xorg.conf:in, mutta niiden toiminta oli selvästi kehittymättömämpää.

Vinkki: lisäämällä Device Sectioniin seuraavan rivin

Option "Coolbits" "1"

saa lisää näytönohjaimen asetuksien muokkausmahdollisuuksia nvclock-nimisen työkalun avulla.

Ongelmatilanteet[muokkaa]

Mikäli järjestelmä Nvidian ajurien asennuksen jälkeen rupeaa kaatuilemaan X:n käynnistyksen yhteydessä, voi vika olla siinä, että ajurit on määritelty käyttämään käyttöjärjestelmän omia AGP-ajureita Nvidian AGP-ajureiden sijaan. Tällöin rivin

Option "NvAGP" "1"

lisääminen Device-osioon saattaa auttaa. Tosin Nvidian asennusohjelma lisää tämän itsekin Screen-osioon versiosta 1.0-8178 alkaen.

Ongelmat saattavat johtua myös viallisesta BIOSista. Esimerkkinä Asus A8V Deluxe BIOSin 1007-version päivittäminen 1017-versioon poistaa ongelmat AGPGART:n kanssa, jolloin Nvidian ajurit alkavat toimimia myös asetuksella

Option "NvAGP" "3"

Tämän jälkeen

cat /proc/driver/nvidia/agp/status

Antaa tuloksen

Status:     Enabled
Driver:     AGPGART
AGP Rate:    8x
Fast Writes:   Enabled
SBA:       Enabled

Ja ajureiden tehokkuus parantuu huomattavasti.

HUOM! Nvidian ajuripaketti kannattaa ensisijaisesti asentaa jakelun omaa paketinhallintaa ja työkaluja käyttäen. Nvidian sivuilta saatavaa pakettia ei kannata asentaa muulloin kuin silloin, jos muuta menetelmää ei ole saatavilla.

Katso myös[muokkaa]