GLM

Linux.fista
Tux.png
Linux.fi-wikissä artikkelit käsittelevät yleensä aihettaan siltä osin, kuin se koskee Linuxia ja avoimia ohjelmistoja. Yleisluontoisemman artikkelin tästä aiheesta löydät tietosanakirja Wikipediasta.
GLM
Ohjelmoitu C++
Kirjasto Matematiikkakirjasto
Lisenssi MIT
Kotisivu github.com/g-truc/glm

GLM (OpenGL Mathematics) on vain otsikot sisältävä (header only) C++-matematiikkakirjasto. Se on tarkoitettu helpottamaan OpenGL Shading Language (GLSL-ohjelmointia.

Käyttöesimerkki:

#include <glm/vec3.hpp> // glm::vec3
#include <glm/vec4.hpp> // glm::vec4
#include <glm/mat4x4.hpp> // glm::mat4
#include <glm/gtc/matrix_transform.hpp> // glm::translate, glm::rotate, glm::scale, glm::perspective

glm::mat4 camera(float Translate, glm::vec2 const & Rotate)
  {
  glm::mat4 Projection = glm::perspective(glm::radians(45.0f), 4.0f / 3.0f, 0.1f, 100.f);
  glm::mat4 View = glm::translate(glm::mat4(1.0f), glm::vec3(0.0f, 0.0f, -Translate));
  View = glm::rotate(View, Rotate.y, glm::vec3(-1.0f, 0.0f, 0.0f));
  View = glm::rotate(View, Rotate.x, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
  glm::mat4 Model = glm::scale(glm::mat4(1.0f), glm::vec3(0.5f));
  return Projection * View * Model;
  }

Asennus[muokkaa]

GLM löytyy useimpien jakeluiden paketinhallinnasta nimellä libglm-dev. Lisätietoja ohjelmien asentamisesta löytyy artikkelista Ohjelmien asentaminen.

v  k  m
OpenGL-kirjastoja
OpenGL | FreeGLUT | GLFW | GLEW | GLM | GLU
OpenGL varjostinohjelmakielet
GLSL
Muita kirjastoja
Assimp | SDL | Vulkan