Ytimen asetusten tekeminen

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä artikkeli on tarkempi kuvaus ytimen asetusten muokkaamisesta sen kääntämisen yhteydessä. Joitakin asetuksia on mahdollista muokata "lennossa" käyttäen proc-tiedostojärjestelmässä olevia tiedostoja tai niitä vastaavia järjestelmäkutsuja.

Perustietoa[muokkaa]

[  ] - Ei käännetä mukaan ytimeen
[ * ] - Käännetään mukaan ytimeen
[ M ] - Käännetään moduuliksi

{ * } - Jokin muu ytimen osa vaatii tämän
{ M } - Jokin muu ytimen osa vaatii tämän

Code maturity level options --->[muokkaa]

 • Prompt for development and/or incomplete code/drivers - Antaa valita kehitysvaiheessa ja/tai muuten epätäydellistä koodia sisältäviä ajureita tai muita ytimen osia.

Näiden osalta kehittäjät haluavat parannusehdotuksia, patch-tiedostoja, mutta eivät "Miksi tää ei toimi?" tyylisiä viestejä. Siksi ovat piilotettuja, ellei tätä valintaa ole asetettu.

Tämä valinta voi tuoda näkyviin valintoja uusille laitteille: kuten web-kameroille, äänikorteille, TV-/DVB-korteille, yms, jotka voivat olla hyvinkin toimivia, mutta ei vielä täydellisiä.

General setup --->[muokkaa]

 • Support for paging of anonymous memory (swap) - Lisää tuen sivutusmuistille
 • Optimize for size (Look out for broken compilers!) - Optimoi ytimen kääntymään mahdollisiman pieneksi
 • Kernel .config support - Lisää tuen .config -tiedostolle johon tallennetaan kaikki muutokset, kannattaa olla päällä.

Loadable module support --->[muokkaa]

 • Enable loadable module support - Lisää ytimeen tuen moduuleille
  • Module unloading - Lisää tuen moduulin poistamiseen
   • Forced module unloading - Lisää tuen pakotettuun moduulin poistamiseen
  • Module versioning support - Lisää tuen moduulin versionhallinnalle
  • Source checksum for all modules - Tarkistaa kaikkien moduulien oikeellisuuden
  • Automatic kernel module loading - Lataa moduulin automaattisesti mikäli mahdollista

Block layer --->[muokkaa]

 • Support for Large Block Devices - Lisää ytimeen tuen yli 2Tt:n kokoisille tallennusmedioille

Processor type and features --->[muokkaa]

Asetuksia, jotka vaikuttavat ytimen suoritinarkkitehtuuriin ja suorituskykyyn.

 • Processor family - Suorittimen tyyppi
 • Generic x86 support - Sen sijaan, että ydin optimoidaan täsmälleen

kohdassa Processor family määrätylle x86-pohjaiselle prosessorille, otetaan mukaan enemmän yleistason tukea x86-perheen suorittimille.

 • Symmetric multi-processing support - Aktivoi moniprosessorituen.
  • SMT (Hyperthreading) scheduler support - Lisää tuen Intelin suorittimien hypersäikeisyydelle.
 • Preemption Model - Muokkaa ytimen prosessivaihtajan asetuksia.
  • No Forced Preemption (Server) - Ei salli ytimen prosessien suorituksen keskeyttämistä.
  • Voluntary Kernel Preemption (Desktop) - Sallii joidenkin ytimen prosessien suorituksen keskeyttämisen.
  • Preemptible Kernel (Low-Latency Desktop) - Sallii kaikkien ytimen prosessien keskeyttämisen.

--- Machine check support

 • Intel MCE features - x86_64-ytimen ylläpitäjät suosittelevat vahvasti tämän käyttöä, jotta käyttäjille ilmoitettaisiin kaikista laitteistovioista.
 • AMD MCE features - x86_64-ytimen ylläpitäjät suosittelevat vahvasti tämän käyttöä, jotta käyttäjille ilmoitettaisiin kaikista laitteistovioista.
 • High Memory Support - Aktivoi tuen yli 800 Mt:n keskusmuistille.
 • Timer frequency - Säätää ytimen tehtävälistan tarkistusväliä.
  • 100Hz - Suositellaan käytättäväksi palvelimissa ja koneissa, joissa on useita suorittimia. Hyvä valinta myös kannettavassa koneessa.
  • 250Hz - Välimuoto, ei suositella käytettäväksi.
  • 1000Hz - Suositellaan käytettäväksi normaaleissa työpöytäkoneissa.

Power management options --->[muokkaa]

Bus options (PCI etc.) --->[muokkaa]

 • PCI support - Lisää tuen PCI-väylälle.
  • Support mmconfig PCI config space access -
  • PCI Express support - Lisää tuen PCI-E-väylälle.
   • Root Port Advanced Error Reporting support (NEW) - Tämä sallii PCI Express Root Port Advanced Error Reporting (AER) -ajurituen.
  • Message Signaled Interrupts (MSI and MSI-X) - Lisää tuen MSI:lle
  • Interrupts on hypertransport devices - Tämä sallii natiivien HyperTransport laitteiden käyttää keskeytyksiä.

PCCARD (PCMCIA/CardBus) support --->[muokkaa]

  • PCCard (PCMCIA/CardBus) support - Laita päälle, jos sinulla on PCMCIA- tai PC-kortti tietokoneessasi, nämä ovat yleisiä kannettavissa tietokoneissa. Kortit voivat olla verkkokortteja, kovalevyjä, tai vaikka modeemeja.

PCI Hotplug Support --->[muokkaa]

  • Support for PCI Hotplug (EXPERIMENTAL) - Laita päälle jos emolevylläsi on PCI HotPlug -ohjain. Voit vaihtaa PCI-kortteja kun tietokoneesi on käynnissä.

Executable file formats / Emulations --->[muokkaa]

 • Kernel support for ELF binaries - Ytimen tuki ELF-binääreille. Ehdoton valinta - käytännön standardi.
 • Kernel support for MISC binaries - Lisää tuen binääreille, joita kutsutaa erityisen wrapperin avulla

Mahdollistaa mm. Java-/Python-/C#-sovellusten ajamisen. Toimii myös emulaattoreiden kanssa, kuten Wine, Dosemu ja FCEUltra(NES), Spectemu, Free Unix Spectrum Emulator, VICE.

Networking --->[muokkaa]

Device Drivers --->[muokkaa]

File systems --->[muokkaa]

Useimmiten on syytä kääntää käynnistysosiolle oikea tiedostojärjestelmäajuri ytimen sisään (built-in). Poikkeuksena tähän on esimerkiksi Debian jossa kaikki ajurit ja tiedostojärjestelmät ovat moduuleina suurelle initrd:lle sijoitettuna.

 • Second extended fs support - Lisää tuen ext2-tiedostojärjestelmälle.
 • Ext3 journalling file system support - Lisää tuen ext3-tiedostojärjestelmälle.
 • Ext4dev/ext4 extended fs support development (EXPERIMENTAL) - Lisää tuen ext4-tiedostojärjestelmälle.
  • JBD (ext3) debugging support - Lisää tuen ext3-tiedostojärjestelmän vikojen etsintään.
 • Reiserfs support - Lisää tuen ReiserFS-tiedostojärjestelmälle.
 • JFS filesystem support - Lisää tuen JFS-tiedostojärjestelmälle.
 • XFS filesystem support - Lisää tuen XFS-tiedostojärjestelmälle.
 • GFS2 file system support - Lisää tuen GFS2-tiedostojärjestelmälle.
 • OCFS2 file system support - Lisää tuen OCFS2-tiedostojärjestelmälle.
 • Minix fs support - Lisää tuen Minixin tiedostojärjestelmälle.
 • ROM file system support - Lisää tuen ROM-tiedostojärjestelmälle.

CD-ROM/DVD Filesystems --->[muokkaa]

 • ISO 9660 CDROM file system support - Lisää tuen ISO 9660 CDROM-tiedostojärjestelmälle (entinen High Sierra File System, "hsfs"). Joka on normaali tiedostojärjestelmä CD-ROM-levyillä. Tarvitset tämän jos haluat tehdä muutakin kuin kuunnella Audio-CD:itä tai katsoa sen LEDejä.
  • Microsoft Joliet CDROM extensions - Lisää tuen Microsoft Joliet CDROM-tiedostojärjestelmälle. Kannattaa olla varmuuden vuoksi päällä.
  • Transparent decompression extension - Lisää tuen levyille joissa tieto on pakattuna, mutta näkymättömästi purkautuu kun käytät CD:tä. Kannattaa olla varmuuden vuoksi päällä.
 • UDF file system support - Tuki suuria tiedostoja ja pakettikirjoitusta tukevalle UDF-tiedostojärjestelmälle. Löytyy joiltakin CD:iltä ja DVD:iltä.

DOS/FAT/NT Filesystems --->[muokkaa]

Pseudo filesystems --->[muokkaa]

Miscellaneous filesystems --->[muokkaa]

Network File Systems --->[muokkaa]

Partition Types --->[muokkaa]

Native Language Support --->[muokkaa]

Distributed Lock Manager --->[muokkaa]

Instrumentation Support --->[muokkaa]

Kernel hacking --->[muokkaa]

 • Magic SysRq key - Lisää mukaan "Magic"-napin (SysRq), jonka avulla ytimen toimintaa voi joissain tapauksissa jatkaa vaikka se kaatuisi
 • Compile the kernel with debug info - Sisällyttää ytimeen Debug-infon, kasvattaa ytimen kokoa
 • Use 4Kb for kernel stacks instead of 8Kb - Vaihtaa ytimen pinon (stack) kooksi 8kb:n sijaan 4kb, haittaa joidenkin ytimen osien toimintaa (ndiswrapper, reiser4)

Security options --->[muokkaa]

Cryptographic options --->[muokkaa]

Library routines --->[muokkaa]