convert

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

convert
Käyttöliittymä teksti
Lisenssi Apache 2.0
Kotisivu imagemagick.org/script/convert.php
Lähdekoodi github.com/ImageMagick

convert on ImageMagick-pakettiin kuuluva komentoriviohjelma, jota käytetään kuvatiedostojen muuttamiseen muodosta toiseen. Samalla se mahdollistaa myös mm. kuvan koon muuttamisen ja muunkinlaisen kuvankäsittelyn. convert on erityisen hyödyllinen silloin, kun tehdään muutoksia suuriin kuvajoukkoihin.

Käyttö[muokkaa]

Ohjelmaa käytetään yleensä yksinkertaisesti muuttamaan kuva muodosta toiseen. Tämä onnistuu yksinkertaisesti komennolla

$ convert lähde kohde

Esimerkiksi mokki.png muutettaisiin jpg-muotoon komennolla

$ convert mokki.png mokki.jpg

convert siis osaa itse päätellä tiedostopäätteen avulla tiedoston muodon, eikä mitään ylimääräisiä valitsimia tarvitse antaa. Tässä on syytä huomata, että convert ei myöskään poista alkuperäistä tiedostoa vaan jättää sen koskemattomaksi.

Mikäli haluat muuttaa suuren määrän tiedostoja muodosta toiseen, kokeile mogrify-komentoa.

Koon muuttaminen[muokkaa]

Muunnoksen aikana voidaan myös vaikuttaa mm. kuvan kokoon. Tämä onnistuu -resize-valitsimella: esimerkiksi luotava kuva olisi vain puolet alkuperäisen kuvan koosta (esim. 1000x1000 -> 500x500) komennolla

$ convert -resize 50% mokki.png mokki.jpg

Tulevan kuvan koko voidaan antaa myös pikseleinä, esim.

$ convert -resize 1024x768 mokki.png mokki.tiff

Luodaan Bashillä esimerkki, joka muuntaa hakemistollisen kuvia pienemmäksi (70%), sekä lisää copyright-merkinnät kuviin.

 #!/bin/bash
 for a in *.jpg; 
 do convert -limit memory 512mb $a -resize 70% -gravity southeast -stroke '#000C' \
 -strokewidth 2 -annotate 0 '(c) Matti Meikäläinen' -stroke none \
 -fill white -annotate 0 '(c) Matti Meikäläinen' $a; \
 done

Läpinäkyvyys[muokkaa]

Esim. jos haluaa muuttaa taustavärin kuvasta tai logosta läpinäkyväksi, ensiksi esim. GIMP-kuvankäsittelyohjelmassa, voi etukäteen, ainakin tarkistaa taustavärin RGB-arvon, ja tai muuttaa halutun taustavärin haluamakseen, kuten allaolevassa esimerkissä läpinäkyväksi halutut alueet on väritetty punaisella, jonka RGB-arvoon viittaamalla vain se väri muuttuu läpinäkyväksi.

$ convert kuva_punaisella_taustalla.png -transparent "rgb(180,42,42)" kuva_läpinäkyvällä_taustalla.png

Tekijänoikeus-merkintä valokuviin[muokkaa]

Yhden kuvan copyright-merkintä tapahtuu komennolla:

$ convert kuva.jpg -gravity southeast -stroke '#000C' -strokewidth 2 \
-annotate 0 '(c) Matti Meikäläinen' -stroke none -fill white \
-annotate 0 '(c) Matti Meikäläinen' kuva.jpg

Luodaan Bashillä esimerkki, joka muuntaa hakemistollisen kuvia copyright merkinnällä toiseen kansioon.

 #!/bin/bash
 for a in *.jpg; 
 do convert $a -gravity southeast -stroke '#000C' \
 -strokewidth 2 -annotate 0 '(c) Matti Meikäläinen' -stroke none \
 -fill white -annotate 0 '(c) Matti Meikäläinen' merkityt/$a; \
 done

Esimerkkiohjelma voidaan tallentaa vaikka nimelle copyright.sh ja sille voidaan antaa suoritusoikeudet komennolla

chmod u+rx copyright.sh

Tämän jälkeen komentojono ajettaisiin komennolla

./copyright.sh

PDF-asiakirjan muunnokset[muokkaa]

convert mahdollistaa myös usean skannatun sivun muuttamisen yhdeksi PDF-asiakirjaksi. Luettavuuden vuoksi olisi hyvä jos lähdemateriaalin tarkkuus olisi vähintään 150dpi.

Jos muunnettavat kuvat ovat samassa hakemistossa ja samassa tiedostomuodossa (esim. jpg), niin muuttaminen onnistuu kyseisessä hakemistossa komennolla

$ convert *.jpg mökki-albumi.pdf

Mikäli PDF tiedosto halutaan muuntaa kuvaksi on kannattaa käyttää valitsinta -density, koska oletusresoluutio on niin huono. Valitsimen -density arvoksi sopii hyvin 300, joka on riittävän tarkka pienimuotoiseen kuvankäsittelyyn ja lukemiseen.

$ convert -density 300 asiakirja.pdf asiakirja.png

Asiakirjan koon pienentäminen[muokkaa]

Mikäli tiedoston koko halutaan pitää mahdollisimman pienenä, voidaan käyttää valitsinta -monochrome, joka muuttaa kuvan mustavalkoiseksi.

Oletetaan että kyseessä on vaikka monisivuinen skannattu kirje. Ensin muutetaan tiedostot mustavalkoiseksi png-kuvaksi. Vaikka kohdetiedosto onkin määritetty muotoon kirje.png, syntyy muunnoksessa useita tiedostoja (kirje-1.png, kirje-2.png... jne)

$ convert -monochrome *.jpg kirje.png

Seuraavaksi mustavalkokuvat muutetaan yhdeksi pdf-tiedostoksi

$ convert *.png kirje.pdf

Tällä tavalla voidaan saada asiakirjan koko jopa kuusi kertaa pienemmäksi.

Huomautus: Jos muutettavat kuvat ovat hyvälaatuisia (tarkkuus 400dpi tai parempi) ja niitä on paljon (yli 10), vaatii PDF-tiedoston luominen huomattavasti resursseja tietokoneelta. Lisäksi saatu PDF-tiedosto on suuri, ellei kyseessä ole mustavalkotiedosto, eli ei sovellu esimerkiksi sähköpostin liitteeksi. Tiedoston koon pitämiseksi pienenä on käytettävä sopivaa kuvaformaattia, vähennettävä tarkkuutta ja muutettava mustavalkoiseksi mikäli mahdollista.


Nyrkkisääntönä voi pitää että:

  • PNG-formaatti on hyvä tiedostoille joissa on paljon laajoja yksivärisiä alueita, esimerkiksi: laskut ja mustavalkomuunnetut asiakirjat.
  • JPG-formaatti on hyvä tiedostoille joissa on paljon värejä ja sävyjä, esimerkiksi: kuvat ja skannaukset.

Rajaaminen[muokkaa]

convert mahdollistaa myös kuvien rajaamisen komentoriviltä. Rajaaminen onnistuu käyttämällä -crop vipua. Ensiksi määritetään uuden kuvan koko ja sitten rajaamisen lähtöpiste.

Vivun rakenne:

toiminto leveys korkeus etäisyys vasemmasta reunasta oikeasta reunasta
-crop 800 x 600 + 100 + 200


Jos lähtöpistettä ei ole määritetty, niin convert jakaa kuvan määritelmän kokoisiin paloihin.

Esim.

$ convert mokki.png +repage -crop 800x600+100+200 mokki.png

Komento rajaa alkuperäisestä kuvasta 800x600 pikselin kokoisen alueen, jonka vasen yläreuna 100 pikseliä oikealla ja 200 pikseliä alhaalla. Optio +repage pyyhkii pois virtuaalisen pohjan ja on siksi hyödyllinen käsiteltäessä gif- ja joitain png-kuvia.

Kääntäminen[muokkaa]

Joissain tapauksissa on järkevää kääntää kuvaa ruudun tasossa. convert mahdollistaa kuvan kääntämisen pystyyn valitsimen -rotate avulla.

-rotate käntää kuvaa ruudulla osoitetun asteluvun verran. Ehtomerkkejä < > käytettäessä, on hyvä käyttää myös lainausmerkkejä, jotta komentotulkki ei tulkitse komentoa väärin.

Ohjausmerkki Toiminnon kuvaus
+ Kääntää kuvaa myötäpäivään
- Kääntää kuvaa vastapäivään
> Kääntää kuvaa vain, jos leveys on korkeutta suurempi
< Kääntää kuvaa vain, jos korkeus on leveyttä suurempi

esimerkiksi

$ convert -rotate "-90>" kukka.jpg pysty-kukka.jpg

Komento kääntää kuvaa vastapäivään 90-astetta vain, jos alkuperäisen kuvan leveys on korkeutta suurempi.

Huomautus: Suuria kuvajoukkoja käsiteltäessä, sekä isoa PDF-tiedostoa luotaessa voi helposti ongelmaksi tulla muistin määrän riittämättömyys, koska convert yrittää käsitellä kaikkia muunnoksia kerralla. Oireena on järjestelmän hidastuminen ja yleensä Linux tappaa prosessin kesken.


Vaihtoehtona on rakentaa skripti, joka käsittelee jokaisen kuvan yksitellen, lisätä lisää muistia koneeseen tai käyttää valitsinta -limit.

Lisää Imagemagic-komentojonojen kirjoittamisesta löytyy Linux.fin keskustelupalstan viestiketjusta.

Esimerkiksi muunnettaessa kuvia toiseen formaattiin voi olla hyödyllistä estää convertia rohmuamasta kaikkea muistia käyttämällä valitsinta -limit:

$ convert -limit memory 512mb *.jpg albumi.png

Käytössä olevat rajoitukset saa näkyviin komennolla:

$ convert -list resource

Mahdolliset rajoituskohteet:

Valitsin Vaihtoehto Oletuskoko Vaikutus
-limit
area ? ---- ?
disk ääretön ---- rajoittaa välimuistina käytettävän tiedoston kokoa
file 768kpl ---- rajoittaa käsiteltävien tiedostojen määrää
map 4046MB ---- rajoittaa swap-osion käyttöä
memory 1024MB ---- rajoittaa keskusmuistin varauksen kokoa

Katso myös[muokkaa]

Aiheesta muualla[muokkaa]

Täydellinen lista komennolle annettavista parametreistä löytyy ImageMagickin dokumentaatiosta.

v  k  m
ImageMagick-pakettiin kuuluvia ohjelmia
animate | compare | composite | conjure | convert | display | identify | import | mogrify | stream