Kääntäminen

Kohteesta Linux.fi
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä artikkeli käsittelee ohjelmien kääntämistä lähdekoodista konekielelle. Ohjelmien suomentamisesta kerrotaan artikkelissa Kotoistus.

Kääntämisellä tarkoitetaan toimenpidettä, jossa ohjelman lähdekoodin perusteella luodaan konekielinen ohjelma, joka on tietokoneen ymmärtämässä muodossa. Konekielinen ohjelma toimii yleensä vain tietyn käyttöjärjestelmän ja prosessorityypin yhdistelmällä, kun taas samasta lähdekoodista voidaan yleensä (jos lähdekoodi on sopivasti kirjoitettu) kääntää versiot monille eri alustoille. Lisäksi lähdekoodia on mahdollista muokata, jos omaa kohtalaiset ohjelmointitaidot. Konekielisen ohjelman muokkaaminen taas ei ole käytännössä mahdollista kuin erittäin rajoitetusti.

Jos haluaa muokata oman jakelun pakettia, tämä kannattaa tehdä jakelun omilla työkaluilla ja mieluiten jakelun omasta lähdekoodista (ellei nimenomaan halua toista versiota ohjelmasta - silloinkin jakelun tekemät muutokset on hyvä huomioida). Oman jakelun lähdekoodipaketit on yleensä mahdollista asentaa paketinhallinnan kautta erillisestä asennuslähteestä (source). Jatkossa käsitellään muualta haetun lähdekoodin kääntämistä ja asentamista ilman jakelun omia työkaluja.

Perinteinen tapa[muokkaa]

Ohjelmat kannattaa yleisesti ottaen asentaa jotenkin muuten kuin muualta haettua koodia kääntämällä. Jos itse kääntäminen on välttämätöntä, käy se yleensä näin:

  • Tarkista että ainakin gcc ja make ovat asennettuina.
  • Hanki jostakin ohjelman lähdekoodit, joko kopioi ohjelman lähdekoodipaketti ja pura se
tar xvzf hyvasofta.tar.gz 

tai

tar xvjf hyvasofta.tar.bz2

tai käytä ohjelmistoprojektin versionhallintajärjestelmää.

  • Siirry paketin hakemistoon.
cd hyvasofta
  • Hakemistossa on yleensä tekstitiedostoja, joiden nimet ovat README, INSTALL tai vastaavaa. Lue nämä ja varmista, että kääntäminen todella tapahtuu niin kuin seuraavassa kerrotaan.
  • Aja configure-skripti komennolla:
./configure

tai

./configure --prefix=$HOME/ohjelmat/

Jos käyttää tällaista vipua käytetään niin käännetty ohjelma pitäisi löytyä hakemistosta $HOME/ohjelmat/bin.

Configure luo käännöksessä tarvittavan Makefilen. Jos configure-skriptiä ei ole, kokeile komentoja make config ja/tai make menuconfig. Jos mistään ei tapahdu mitään, katso olisiko hakemistossa install.sh-tyylistä skriptiä. Jos on, aja se komennolla:

./install.sh

Osassa ohjelmapaketteja saattaa myös olla Makefile valmiina, jolloin configurea ei ole, eikä sitä tarvitse ajaa.

  • Jos configure-skripti ei mene kunnialla läpi, on syy usein puuttuvissa kehityskirjastoissa eli headereissa (skripti mainitsee jonkin tietyn riippuvaisuuden puuttuvan). Nämä löytyvät paketinhallinnan kautta yleensä päätteellä -devel tai -dev (esimerkiksi gimp-devel, pääte vaihtelee jakeluittain). Tilan säästämiseksi useimpien ohjelmien paketointien mukana ei toimiteta niiden kehityskirjastoja, vaan nämä on asennettava erillisestä paketista. Joskus ongelmana voi myös olla se, ettei configure löydä tarvittavaa riippuvaisuutta vaikka se ja sen kehityskirjastot olisi asennettu. Tällöin niiden sijainti on yleensä mahdollista määritellä erillisellä valitsimella. Lisätietoja valitsimista saa komennolla:
./configure --help

Myös INSTALL- tai README-tiedostoissa on usein mainittu asiasta jotakin. Debian-pohjaisissa jakeluissa kehityskirjastot on yleensä helppo asentaa komennolla apt-get build-dep ohjelma.

  • Käännä ohjelma komennolla:
make

Käännön aikana ruutuun tulostuu yleensä runsaasti tietoa käännön etenemisestä. Jos make-komento ei mene läpi, vaan pysähtyy ilmoittaen virheestä jollakin rivillä, on lähdekoodissa todennäköisesti vikaa. Yleensä kyse on lähdekoodin epäyhteensopivuudesta käytetyn kääntäjäversion kanssa. Virheilmoituksen perusteella saattaa olla mahdollista helpostikin korjata virhe. Muussa tapauksessa kannattaa lähettää palautetta ohjelman kehittäjälle.

su make install

Tämä kopioi käännetyt binäärit lopulliseen asennushakemistoonsa. Mikäli et halua asentaa ohjelmaa pääkäyttäjänä, voit antaa tunnuksellesi kirjoitusoikeudet asennushakemistoon asennuksen ajaksi. Voit toki käyttää ohjelmaa myös lähdekoodihakemistosta käsin tai määrittää sopivan asennuspolun omasta kotihakemistostasi. Tämä tapahtuu configuren valitsimella --prefix, esimerkiksi --prefix=/home/kayttaja/hyvasofta.

Joskus Makefilessä on uninstall-toiminto, jolla ohjelma poisto onnistuu kätevästi komennolla:

make uninstall 

Huomaa kuitenkin, että mikäli esimerkiksi poistat näin jonkin kirjaston, sitä käyttävät ohjelmat lakkaavat toimimasta. Jos jostain syystä haluat kääntää ohjelman uudelleen, voit poistaa luodut binäärit ja Makefilen lähdekoodihakemistosta komennolla:

make clean

Kääntäminen ja paketinhallinta[muokkaa]

Kenties paras vaihtoehto on tehdä käännetystä ohjelmasta oman jakelun mukainen paketti ja asentaa se paketinhallinnan kautta. Tällöin komentoa make install ei anneta, vaan tilalle tulee jakelun omat paketinluomis- ja asennuskomennot. Katso esimerkiksi CheckInstall sekä Deb-paketin tekeminen.

Jos käännettävä ohjelmisto tarjoaa jotakin toiminnallisuutta, josta paketinhallinnan olisi hyvä olla tietoinen, tämän voi kertoa paketinhallinnalle, vaikka itse ohjelmasta ei tekisikään oikeata ohjelmapakettia. Tähän käyttöön sopii "dummy"-paketti, joka sisältää vain riippuvuudet ja muun metadatan. Debianissa tällaisen paketin tekoon on olemassa apupaketti equivs.