Web-kameran kuva verkkoon

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Artikkeli sisältää vanhentunutta tietoa. Se on säilytetty historiallisista syistä, mutta sitä ei kannata yrittää päivittää. Sisältöä voi hyödyntää muilla sivuilla sen ajantasaisilta osin.

Web-kameran kuvan saaminen www-sivulle on paljon helpompaa kuin voisi luulla. Tässä ohjeessa Linux-kone ottaa kuvan ja lähettää sen FTP:llä jollekin www-palvelimelle. Homma sujuu näin:

HUOM! CAME on ilmeisesti kadonnut verkosta eikä ole tarjolla esim. Ubuntun pakettivarastoissa.

 • Laita web-kamerasi käyttökuntoon.
 • Asenna camE. Löytynee jakelusi paketinhallinnasta tai ohjelman kotisivuilta lähdekoodimuodossa.
 • Kopioi alla esitetty .camErc -asetustiedosto kotihakemistoosi ja muokkaa sen asetukset itsellesi sopiviksi kommenttien opastamalla tavalla.
 • Luo palvelimelle esimerkiksi cam-niminen hakemisto kuvan julkaisua varten.
 • Luo palvelimelle ftp-tunnus camE:a varten.
 • Käynnistä camE komennolla camE. CamE menee automaattisesti taustalle ja täytyy lopettaa tappamalla prosessi. Jos et halua sen menevän taustalle, käynnistä ohjelma komennolla camE -f.
 • Nyt palvelimelle ilmestyy kuvatiedosto jota päivitetään camErc:ssä määritellyin aikavälein.

.camErc-asetustiedosto[muokkaa]

Kopioi seuraava asetustiedosto nimellä .camErc kotihakemistoosi.

#nämä asetukset ottavat kuvan kerran sekunnissa
#kuva lähetetään ftp:llä www-palvelimelle kansioon cam
#joka 100. kuva tallennetaan paikallisen koneen kansioon /var/www/cam/archive

#tarkasta erityisesti yhteysasetukset, tallennuskansiot sekä fonttien kansio!

[ftp]
#ftp-tilin tiedot
host = ftp.domain.fi
user = kamera
pass = salasana

#kansio ftp-palvelimella johon kuvat ladataan.
#Jos ftp ottaa yhteyden hakemistoon public_html, tulee cam-hakemiston olla tämän alla.
dir = cam

# Tiedoston nimi ja tyyppi (jpg tai png)
# tiedostonnimi.jpg tai tiedostonnimi.png
file = webcam.jpg

# tilapäistiedosto, joka luodaan ja vasta sitten siirretään verkkoon.
# näin käyttäjät näkevät vain ehjiä kuvia
tmp = uploading.jpg

# pidetänkö yhteys avoinna (1) vai avataanko uusi joka kerta (0)
keepalive = 0

# passiivinen ftp (1/0)
passive = 0

# aktiivista ftp-yhteyttä käytettäessä käytettävä käyttöliittymä
# oletusarvo "-" on hyvä (libcurl tekee päätöksen)
interface = -

# ftp-viestien tulostaminen (paljon tavaraa!) (1/0)
debug = 0

# Lähetä kuvat? Jos do=0, ottaa ja arkistoi, muttei lähetä verkkoon.
do = 1

# Jotkin serverit vaativat vanhan tiedoston poiston ennen uuden lisäämistä.
# 1 = poista ennen lisäystä, 0=lisää päälle
delete_first = 0

# Kuinka monta kuvaa otetaan ennen lähetystä?
# (1 == jokainen kuva lähetetään, 10 lähettäisi joka 10. kuvan)
# (jos ei asetettu, lähettää jokaisen kuvan)
upload_every = 1

[scp]
# Määrittämällä do=0 ja aktivoimalla allaolevan targetin, kuvat lähetetään [[scp]]:n yli.
# scp käyttää yllä määriteltyjä asetuksia dir, file, tmp, upload_every setting, joiden tulee olla määritellyt
#target = user@ssh.domain.fi

[grab]
#videolaitteen tunnus
device = /dev/video0

# tilapäistiedoston nimi paikalliskoneella
temp_file = /tmp/webcam.jpg

# Viiveen vähennys. Ota 5 kuvaa, hylkää 4 ekaa siivoten näin mmap puskureita
lag_reduce = 5

# Kuvan vasempaan alreunaan tuleva viesti jonka perään 'infofile'ssä määritelyt viesti liitetään
# Päivämäärä määritellään strftimen avulla, esimerkiksi %d/%m/%Y %H:%M:%S %Z
text  = %d/%m/%Y %H:%M:%S %Z

#Kuvan koko 
width = 352
height = 288

#viive kuvien ottamisen välillä
delay = 2

# Korjataanko viivettä hitailla yhteyksillä
#(pitää peräkkäiset päivitykset järjestyksessä)
correct = 1

# Skaalataanko kuvaa kaistan leveyden mukaan?
# Kuvan lähettämiseen kuluvan viiveen osuus
# 100 pois päältä, hyviä arvoja ovat alle 40
percent = 100

# Mihin logi kirjoitetaan? Jos rivi kommentoitu, logia ei tehdä.
logfile = /home/user/Temp/.camlog

# Viestiteksti noudetan täältä. Vain yksi rivi sallittu!
# Näinollen onnistuu esimerkiksi komento echo "surffaan verkossa" > ~/.caminfo 
#infofile = /home/user/.caminfo

# Mihin arkistokuvat tallennetaan? Arkistokuviin isketään päivämääräleima.
archive = /var/www/cam/archive

# Arkistoidaanko kuvat päivämäärän mukaisiin alihakemistoihin?
# (1 == alihakemistoihin, 0 == yhteen hakemistoon)
archive_subdirs = 0

# Arkistoitujen kuvien tyyppi (jpg/png)
archive_ext = jpg

# determines how many shots are taken before a pic is archived
# (1 == every pic, 0 == don't archive) 
archive_shot_every = 100

# Pienennettyjen kuvien tallennushakemisto, tehdäänkö pikkukuvat (1/0)
# ja pikkukuvien koko (leveys ja korkeus)
archive_thumbnails_dir  = /opt/images/webcam/thumbnails
archive_thumbnails_create = 0
archive_thumbnails_width = 120
archive_thumbnails_height = 90

# jpeg-kuvien laatu
quality = 85
input = 0

# 0=PAL, 1=NTSC
norm  = 0

# Kuvan oikeaan yläkulmaan tuleva otsikkoteksti
title_text = Weppikamera

# Otsikkotekstin väri ja läpinäkyvyys
title_r = 255
title_g = 255
title_b = 0
title_a = 255

# Kirjasinlaji ja koko
title_font = arial/8

# Erillinen kirjasintyyppi
# title_style = /path/to/title.style
# Tekstin väri
text_r = 255
text_g = 255
text_b = 0
text_a = 255

# Tekstin kirjasinlaji ja koko
text_font = arial/8

# fancy font styles
# text_style = /path/to/text.style
# color/transparency of rectangle behind text
# make it 0,0,0,0 to disable.
bg_a = 0
bg_b = 0
bg_g = 0
bg_a = 100

# Hakemisto, josta etsitään ttf-kirjasimia
ttf_dir = /usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts

# Jos tämä tiedosto on olemassa, kuvaa ei oteta
blockfile = /home/user/BLOCKCAM

# Jos em. tiedosto löytyy, tallennetaan kuva tiedostoon
# offline_image = /home/gilbertt/.block.jpg

# Jos tämä tiedosto löytyy, otetaan kuva mutta ei lähetetä sitä verkkoon
uploadblockfile = /home/user/BLOCKUPLOAD

# Otetaan kuvia vain, jos seuraava verkkolaite on käytettävissä 
#watch_interface = ppp0

# image to overlay
overlay_image = /home/user/.lb.png
overlay_x = 5
overlay_y = 5

# do things. like play sounds or whatever. Each is a shell command.
#action_pre_shot
#action_post_shot
#action_post_upload
# image processing
# crop = 1
# crop_width = 320
# crop_height = 240
# crop_x = 20
# crop_y = 20
#
# scaling is applied after cropping, so you can
# remove borders then stretch up the result
# scale = 1
# scale_width = 640
# scale_height = 480
#
# Flip the image horizontally or vertically.
# Horizontal flipping is useful for some Philips cams
# which give a mirrored image when used with the pwc module.
# flip_horizontal = 1
# flip_vertical = 1
#
# Change the orientation of the image.
# Useful if your camera is on its side (for whatever reason).
# 1 rotates clockwise by 90 degrees, 2, rotates clockwise by 180 degrees, 
# 3 rotates clockwise by 270 degrees.
# orientation = 1;

########################################################
# Philipsin kameroiden knassa toimivia asetuksia

# Taajuus (kuvaa sekunnissa)
framerate = 5

# Kuvan asetukset (0-100)
colour = 50
brightness = 50
contrast = 50
hue = 50
whiteness = 50

# Valkotasapaino, vaihtoehtoja
# "auto" (automaattinen), "indoor" (sisätila), "outdoor" (ulkona), "fluorescent" ja "manual" (käsiasetukset)
pwc_wb_mode = auto
# Asetukset käsiasetuksia käytettäessä
# (0-100)
pwc_wb_red = 50
pwc_wb_blue = 50
########################################################

v  k  m
Videoeditointiin liittyvät artikkelit
 Yksinkertaiset videomuokkaimet  Avidemux
 Erikoistuneet videomuokkaimet  OpenShot | Kdenlive | Cinelerra | Lumiera | Lightworks | Shotcut
 Erikoistehosteet  Natron
 VJ-ohjelmat  LiVES
 Tekstitys  Gaupol | Gnome Subtitles | Subtitle Editor
 Työpöydän nauhoittaminen  Työpöydän nauhoittaminen | RecordMyDesktop | SimpleScreenRecorder | OBS | Web-kameran kuva verkkoon
 Keskeytyneet  Kino