Lua

Kohteesta Linux.fi
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tux.png
Linux.fi-wikissä artikkelit käsittelevät yleensä aihettaan siltä osin, kuin se koskee Linuxia ja vapaaohjelmistoja. Yleisluontoisemman artikkelin tästä aiheesta löydät tietosanakirja Wikipediasta.

Lua on proseduaalinen ja olio-pohjainen skriptikieli, joka on suunniteltu ohjelmien toiminnallisuuden laajentamiseen. Kielellä voi myös tehdä omia itsenäisiä ohjelmia. Lua on totetutettu pienenä C-functiokirjastona. Tämän ansiosta se toimii useilla käyttöjärjestelmillä. Automaatisen muistinhallinnan ja pienten muistivaatimuksiensa ansiosta sitä voi myös käyttää sulautetuissa järjestelmissä. Aivan kuten Python Lua-kieli on tulkattava ja se tarvitsee tulkin eli virtuaalikoneen. Lua on suunniteltu yhdistettäväksi muihin ohjelmointikieliin. Luodut ohjelmat voi kääntää virtuaalikoneen binääreiksi, mutta yleisin käyttötapa on kääntää ohjelma Lua:n muistiin ja suorittaa se suoraan virtuaalikoneessa. Lua-kieltä on käytetty monissa ohjelmissa kuten VLC:ssä, Lightroomissa ja peleissä mm. World of Warcraftissa.

Esimerkki Linuxille sovitetusta Lua-virtuaalikoneesta C++-kielellä toteutettuna. Luodaan seuraavanlainen ohjelma.

extern "C"
{
#include <lua5.2/lua.h>
#include <lua5.2/lauxlib.h>
#include <lua5.2/lualib.h>
#include <stdlib.h>      /* For function exit() */
#include <stdio.h>       /* For input/output */
#include <string.h>
}

// Aliohjelma virhetilanteen tulostamista varten
void bail(lua_State *L, const char *msg){
	fprintf(stderr, "\nFATAL ERROR:\n %s: %s\n\n",
		msg, lua_tostring(L, -1));
	exit(1);
}

int main(void)
{
// Luodaan LUA-virtuaalikone.
	
	lua_State *L;
	
	L = luaL_newstate();

// Otetaan LUA:n kirjastot käyttöön.
	
	luaL_openlibs(L);

	// Ladataan skipti1.lua käyttöön, mutta ei suoriteta sitä
	if (luaL_loadfile(L, "scripti1.lua"))
	  // Virhe jos tiedostoa ei voi lukea
	  bail(L, "luaL_loadfile() failed");

	// Suorita skipti1.lua
	if (lua_pcall(L, 0, 0, 0))
	  // Virhe jos tiedoston sisällössä on virhe
	  bail(L, "lua_pcall() failed");
	
	lua_getglobal(L, "tellme");         /* Mikä funktio suoritetaan */

  	if (lua_pcall(L, 0, 0, 0))         /* Suoritetaan funktio */
	  bail(L, "lua_pcall() failed");     /* Virhe jos lua tiedostossa on virhe. */
  	
	lua_close(L);
	return 0;
}

Skripti1.lua sisältö voisi olla esimerkiksi tällainen.

function tellme()
	io.write("Tämä tuloste luetaan Lua tellme-funktion kautta.\n")
end

Tiedosto ohjelma.cpp voidaan kääntää Linuxilla seuraavasti:

g++ ohjelma.cpp -o ohjelma

Katso myös[muokkaa]

 • Löve on Lua-scriptikieltä käyttävä pelimoottori.

Aiheesta muualla[muokkaa]